Đại sứ Hoa Kỳ Daniel Kritenbrink phát biểu tại buổi lễ

Đại sứ Hoa Kỳ Daniel Kritenbrink phát biểu tại buổi lễ