Flag

An official website of the United States government

Thông tin về Hồ sơ Dân sự Địa phương
4 Phút để đọc

Bản sao của Giấy khai sinh Việt Nam

Theo như luật pháp Việt Nam qui định, mọi cá nhân có thể yêu cầu bản sao của Giấy khai sinh bằng cách điền đơn yêu cầu tại Sở Tư pháp cấp tỉnh, thành và cung cấp đầy đủ thông tin liên quan đến việc khai sinh như ngày tháng năm sinh, nơi sinh, họ tên cha mẹ, vv. Nếu đương đơn đã được cha mẹ đăng ký khai sinh với cơ quan chính quyền, Sở Tư pháp sẽ kiểm tra sổ đăng ký khai sinh và cấp bản sao của Giấy khai sinh.

Nếu cha mẹ của đương đơn chưa đăng ký khai sinh với cơ quan chính quyền, cha mẹ của đương đơn có thể yêu cầu đăng ký khai sinh muộn hoặc đăng ký lại khai sinh. Thủ tục này sẽ khác nhau tùy thuộc vào tỉnh thành. Đương đơn cần phải kiểm tra với Sở Tư pháp tỉnh về các yêu cầu cụ thể. Ví dụ, tại Hà Nội, đương đơn phải nộp giấy xác nhận của Ủy ban nhân dân phường rằng chưa từng được cấp Giấy khai sinh đồng thời phải nộp tất cả các giấy tờ chứng minh ngày sinh của mình. Ở một số tỉnh khác, đương đơn có thể phải nộp thư xác nhận từ hai nhân chứng cùng địa phương mà biết về việc ra đời của đương đơn.

Nếu đương đơn không có mặt tại Việt Nam, đương đơn có thể nhờ người thân hoặc bạn bè thay mặt đương đơn nộp đơn yêu cầu cấp lại Giấy khai sinh. Đối với việc này, mỗi Sở tư pháp của các tỉnh đều có yêu cầu khác nhau. Một số tỉnh yêu cầu phải có Thư ủy quyền từ đương đơn để xin cấp lại Giấy khai sinh. Một lần nữa, Quí vị vui lòng liên hệ trực tiếp với Sở tư pháp tỉnh, thành để được hướng dẫn cụ thể.