Khóa học từ xa MOOC nâng cao kỹ năng Viết tiếng Anh cho sinh viên

Viên chức thông tin Joe Freeman hướng dẫn một buổi thảo luận trong khoá học viết tiếng Anh

Mô hình thảo luận hỗ trợ các khóa học MOOC là một trong những hoạt đông rất phổ biến tại trung tâm Hoa Kỳ. Trong tháng 2, khóa học “College Writing 2.2x: English Grammar and Essay Writing” bắt đầu từ ngày 4/2 vào đúng thời điểm Tết Âm lịch nhưng vẫn thu thút hàng trăm bạn trẻ đến tham dự. Nằm trong chuỗi tập huấn về kỹ năng viết học thuật, ba buổi thảo luận trong tháng tập trung vào các chủ đề biên tập, sửa chữa bản thảo, các lỗi ngữ pháp căn bản, cách diễn đạt, giọng văn, và cách sử dụng từ ngữ hiệu quả.