Thay đổi Phí khám sức khỏe định cư từ ngày 1 tháng 10 năm 2018

Kể từ ngày 1 tháng 10 năm 2018, lệ phí khám sức khỏe tại các đơn vị khám sức khỏe do Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội và Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Thành phố Hồ Chí Minh chỉ định –  Tổ chức Di dân Quốc tế (IOM) và Bệnh viện Chợ Rẫy (CRH) – sẽ tăng từ 215 lên 240 Đô-la Mỹ đối với mỗi đương đơn từ 15 tuổi trở lên, tăng từ 132 lên 210 Đô-la Mỹ đối với mỗi đương đơn từ 2 tuổi đến dưới 15 tuổi, và tăng từ 132 lên 145 Đô-la Mỹ đối với mỗi đương đơn dưới 2 tuổi.