Người đàn ông mặc vest mỉm cười (© AP Images)

Người đàn ông mặc vest mỉm cười (© AP Images)