Khóa học MOOC thu hút nhiều doanh nhân trẻ

Người tham dự rất thích thú tham gia thảo luận

Khóa học MOOC thứ năm “Grow to Greatness – Smart Growth for Private Businesses”, phần 2 tại Trung tâm Hoa Kỳ kéo dài từ ngày 12/1 đến 5/2 đã thu hút nhiều doanh nhân trẻ, những người luôn tâm huyết với khởi nghiệp. Trong khóa học, ông Ted Nuyen và các doanh nhân đầy kinh nghiêm trong lĩnh vực kinh doanh đã hướng dẫn, thảo luận, giúp học viên hiểu rõ về tài liệu học đồng thời chia sẻ kinh nghiệm và các bài học kinh doanh quí báu. Các khóa học MOOC là một trong những hoạt động rất phổ biến và thành công tại trung tâm Hoa Kỳ.