Khóa học trực tuyến về kinh doanh thu hút nhiều doanh nhân trẻ

Người tham dự nhận giấy chứng nhận hoàn thành khóa học

Trung tâm Hoa Kỳ tại TP.HCM, phối hợp cùng tổ chức Kết Nối và Hỗ Trợ Doanh Nghiệp Vừa và Nhỏ tại TP.HCM, đã tiếp tục tổ chức các buổi thảo luận nhằm hỗ trợ cho các bạn học viên đang tham dự khóa học trực tuyến “Phát triển lớn mạnh – Chiến lược tăng trưởng thông minh cho doanh nghiệp tư nhân, Phần I” – thực hiện bởi trường Đại học Virginia. Ông Ted Nuyen, một cố vấn của tổ chức Kết Nối và Hỗ Trợ Doanh Nghiệp Vừa và Nhỏ tại TP.HCM, đã hướng dẫn các buổi thảo luận hàng tuần tại Trung tâm Hoa Kỳ trong vòng 6 tuần. Buổi thảo luận đã thu hút một lượng lớn các bạn sinh viên và các doanh nhân trẻ ở thành phố cũng như các tỉnh thành lân cận. Vào cuối khóa học, những người tham dự đã hoàn thành chương trình học trực tuyến và tham gia đầy đủ số buổi thảo luận đã được nhận Giấy chứng nhận hoàn thành khóa học.