Khóa học trực tuyến hỗ trợ kĩ năng viết tiếng Anh cho sinh viên

Viên chức Lãnh sự quán Joe Freeman đang hướng dẫn một buổi thảo luận

Trong tháng chín và tháng mười, Trung tâm Hoa Kỳ đã tổ chức các buổi thảo luận để hỗ trợ cho các bạn học viên đang tham dự khóa học trực tuyến “Viết luận ở Đại học – Những nguyên tắc khi viết tiếng Anh, phần 1” thực hiện bởi trường Đại học Berkeley ở California. Hơn 500 học sinh đăng ký tham dự các buổi thảo luận này tại trung tâm, trong tổng số hơn 1000 người đăng ký khóa học trực tuyến. Các buổi thảo luận này ngày càng  trở nên phổ biến và thu hút rất nhiều người tham dự mong muốn tăng cường trình độ tiếng Anh. Chương trình này giúp học sinh phát triển nhiều kỹ năng khác nhau như bày tỏ ý kiến và kỹ năng viết để bảo vệ quan điểm của mình, điều không được dạy tại các trường học Việt Nam. Ngoài ra, khóa học đồng thời còn giúp người tham dự hiểu và áp dụng được tài liệu của khóa học được cung cấp trực tuyến, một hình thức học tập vẫn còn rất mới với học sinh và sinh viên Việt Nam.