Hội thảo Đa phương về Buôn Bán Bất Hợp Pháp Động Thực Vật Hoang Dã

Chính phủ Hoa Kỳ và Việt Nam đã phối hợp cùng nhau để tổ chức Hội thảo Đa Phương về Buôn Bán Bất Hợp Pháp Động Thực Vật Hoang Dã tại Hà Nội từ ngày 19-21.11. Hội thảo bao gồm những người làm công tác điều tra và kiểm sát viên đến từ Indonesia, Malaysia, Thái Lan và Việt Nam. Đại biện Lâm thời của Đại Sứ quán tại Hà Nội, bà Claire Pierangelo và Phó Cục trưởng Cục Đối ngoại của Bộ Công An Việt Nam, ông Nguyễn Văn Chiểu đã khai mạc Hội thảo ngày 19.11.

Tại phiên khai mạc, bà Đại biện Pierangelo đã nói, “Tại Đông Nam Á và cụ thể là tại Việt Nam, Hoa Kỳ đang phối hợp với các đối tác song phương và khu vực thực hiện những hành động mạnh mẽ để chống lại việc buôn bán bất hợp pháp động thực vật hoang dã. Chỉ bằng cách cùng nhau cộng tác chúng ta mới có thể ngăn chặn loại tội phạmđang làm suy yếu pháp quyền và đe doạ an ninh quốc gia”.

Hội thảo về Buôn Bán Bất Hợp Pháp Động Thực Vật Hoang Dã tại Hà Nội là hội thảo thứ hai trong chuỗi hội thảo về thực thi pháp luật chống buôn bán bất hợp pháp động thực vật hoang dã trong khu vực do chính phủ Hoa Kỳ hỗ trợ. Hội thảo đầu tiên được tổ chức tại Bogor, Indonesia vào tháng Năm. Các hội thảo đem lại cơ hội cho các nhà điều tra và kiểm sát viên từ các nước tham gia thảo luận về chính sách, chia sẻ thông tin và các vấn đề về thực thi pháp luật. Hội thảo tại Hà Nội tạo cơ hội để tăng cường hợp tác trong khu vực nhằm chống lại nạn buôn bán bất hợp pháp động thực vật hoang dã. Việc buôn bán bất hợp pháp động thực vật hoang dã này có liên quan chặt chẽ với việc buôn bán các hàng hoá bất hợp pháp khác và thường dính líu tới các tổ chức tội phạm xuyên quốc gia.

Chuỗi hội thảo này thể hiện cam kết mạnh mẽ của Hoa Kỳ trong việc hỗ trợ những nỗ lực ngăn chặn việc buôn bán bất hợp pháp động thực vật hoang dã và bảo vệ các loài có nguy cơ tuyệt chủng ở Hoa Kỳ và các nước khác trên thế giới. Vào tháng 7.2013, Tổng thống Obama đã ký một sắc lệnh dẫn tới việc ban hành vào tháng 2.2014 Chiến lược Quốc gia đầu tiên của Hoa Kỳ về Chống Buôn Bán Bất Hợp Pháp Động Thực Vật Hoang Dã. Chiến lược này bao gồm nỗ lực của hơn 17 cơ quan Chính phủ Hoa Kỳ và đặt ra 3 ưu tiên chiến lược: tăng cường thực thi pháp luật, giảm cầu, và xây dựng hợp tác quốc tế, bao gồm cả việc thông qua những nỗ lực với 46 nước đã ký Tuyên bố Luân Đôn về Buôn Bán Bất Hợp Pháp Động Thực Vật Hoang Dã.

(Hết thông cáo)