Chiến lược Quốc gia Chống Buôn bán Động thực vật Hoang dã và Lệnh cấm Buôn bán Ngà voi

Trang dữ liệu

Hôm nay, Hoa Kỳ công bố Chiến lược Quốc gia Chống Buôn bán Động thực vật hoang dã. Chiến lược này sẽ tăng cường sự lãnh đạo của Hoa Kỳ trong việc giải quyết mối đe doạ an ninh toàn cầu và vấn đề bảo tồn quan trọng, khẩn cấp do việc buôn bán bất hợp pháp động thực vật hoang dã gây ra.

Bên cạnh chiến lược này, chúng tôi cũng công bố lệnh cấm buôn bán thương mại ngà voi- lệnh này sẽ tăng cường những nỗ lực của chúng tôi trong việc bảo vệ các loài có tính chất hình tượng như voi và tê giác bằng cách cấm nhập khẩu, xuất khẩu hoặc bán lại ngà voi tại nước Mỹ, ngoại trừ một số rất ít các trường hợp.

Kết hợp lại, những văn bản này sẽ bảo đảm rằng Hoa Kỳ không góp phần vào việc săn bắt trộm voi và buôn bán bất hợp pháp ngà voi.

Chiến lược

Chiến lược Quốc gia Chống Buôn bán Động thực vật hoang dã đặt ra những nguyên tắc hướng dẫn cho những nỗ lực của Hoa Kỳ để ngăn chặn buôn bán bất hợp pháp động thực vật hoang dã. Nó đặt ra 3 ưu tiên chiến lược: tăng cường công tác thi hành luật trong nước và trên toàn cầu; giảm cầu đối với những sản phẩm động thực vật hoang dã buôn bán bất hợp pháp trong và ngoài nước; và tăng cường liên kết với các đối tác quốc tế, các cộng đồng trong nước, tổ chức phi chính phủ, ngành nghề tư nhân, và những đối tác khác để chống lại việc săn bắt và buôn bán bất hợp pháp động thực vật hoang dã

Lệnh cấm buôn bán ngà voi

Ngày hôm nay, chúng tôi cũng công bố lệnh cấm buôn bán kiếm lợi nhuận từ ngà voi- lệnh này sẽ tăng cường khả năng bảo vệ các loài voi bằng cách cấm nhập khẩu, xuất khẩu và bán thương mại ngà voi trong nước, với 1 số rất ít các trường hợp ngoại lệ. Lệnh cấm này là cách tốt nhất để bảo đảm rằng thị trường Hoa Kỳ không góp phần vào việc làm giảm thêm nữa số voi châu Phi có trong tự nhiên.
Để bắt đầu thực hiện những biện pháp kiểm soát mới này, các cơ quan liên bang sẽ ngay lập tức tiến hành những biện pháp hành chính để:

  • Cấm nhập khẩu thương mại ngà voi châu Phi: tất cả những giao dịch nhập khẩu thương mại ngà voi châu Phi, bao gồm cả các tác phẩm mỹ thuật cổ, sẽ bị cấm.
  • Cấm xuất khẩu thương mại ngà voi: tất cả những giao dịch xuất khẩu thương mại ngà voi sẽ bị cấm, ngoại trừ các tác phẩm mỹ thuật cổ chân chính, một số mặt hàng phi thương mại, và trong một số trường hợp ngoại lệ đều phải được cấp phép trong khuôn khổ Đạo luật về Các loài có Nguy cơ Tuyệt chủng.
  • Hạn chế một cách đáng kể việc bán lại ngà voi trong nước: chúng tôi sẽ hoàn tất bộ quy tắc dự định, tái khẳng định và làm sáng tỏ rằng việc bán ngà voi giữa các bang bị cấm, ngoại trừ đối với các tác phẩm mỹ thuật cổ chân chính, và cấm bán ngà voi trong 1 bang trừ khi người bán có thể chứng minh được rằng sản phẩm đó được nhập khẩu hợp pháp trước năm 1990 đối với các loài voi châu Phi và trước năm 1975 đối với các loài voi châu Á, hoặc theo một văn bản miễn trừ.
  • Làm sáng tỏ định nghĩa về “tác phẩm mỹ thuật cổ”: Một vật phẩm được coi là tác phẩm mỹ thuật cổ khi vật phẩm đó có hơn 100 năm tuổi và đáp ứng những yêu cầu khác theo Đạo luật về Các loài có Nguy cơ Tuyệt chủng. Người nhập khẩu, xuất khẩu hoặc người bán sẽ có trách nhiệm chứng minh một vật phẩm đạt được những tiêu chuẩn này.
  • Khôi phục việc bảo vệ các loài voi châu Phi theo Đạo luật về Các loài có Nguy cơ Tuyệt chủng: chúng tôi sẽ huỷ bỏ một qui định đặc biệt trước đó của Cơ quan Quản lý Cá và Động thực vật hoang dã. Quy định này đã nới lỏng những hạn chế đối với việc buôn bán ngà voi châu Phi trong khuôn khổ Đạo luật về các loài có Nguy cơ Tuyệt chủng.
  • Ủng hộ việc hạn chế săn bắt thể thao các loài voi châu Phi: Chúng tôi sẽ hạn chế số lượng chiến lợi phẩm từ việc săn bắt thể thao voi châu Phi mà 1 cá nhân có thể nhập khẩu là 2 vật phẩm cho 1 người trong 1 năm.

Hoa Kỳ sẽ tiếp tục đi đầu trong những nỗ lực toàn cầu để bảo vệ những động vật có tính chất hình tượng của thế giới và bảo tồn vẻ đẹp tự nhiên của hành tinh cho những thế hệ tương lai. Việc chống lại hoạt động buôn lậu động thực vật hoang dã đòi hỏi chia sẻ sự hiểu biết, cam kết, và những nỗ lực của các chính phủ, các tổ chức phi chính phủ, các công ty, xã hội dân sự, và các cá nhân. Tại Hội thảo Luân Đôn về Buôn Bán Bất hợp pháp Động thực vật hoang dã tuần này, chúng tôi hy vọng những nước khác sẽ cùng chúng tôicó những hoạt động mạnh mẽ để chống lại việc buôn bán động thực vật hoang dã. Trong những tháng tới, chúng tôi sẽ có những bước đi tiếp theo để thực hiện Chiến lược Quốc gia, và sẽ làm việc với Quốc hội để củng cố những luật hiện có và thông qua những luật mới nhằm tăng cường khả năng giải quyết thách thức mang tính toàn cầu này.

(Hết)