Trung tá hải quân Matthew Kawas, sỹ quan chỉ huy tàu tác chiến gần bờ USS Fort Worth (LCS 3) Crew 103, trả lời báo chí Việt Nam tại lễ đón tàu trong đ

Trung tá hải quân Matthew Kawas, sỹ quan chỉ huy tàu tác chiến gần bờ USS Fort Worth (LCS 3) Crew 103, trả lời báo chí Việt Nam tại lễ đón tàu trong đợt Hoạt động Hợp tác Hải quân (NEA) ở Việt Nam năm 2015

Trung tá hải quân Matthew Kawas, sỹ quan chỉ huy tàu tác chiến gần bờ USS Fort Worth (LCS 3) Crew 103, trả lời báo chí Việt Nam tại lễ đón tàu trong đợt Hoạt động Hợp tác Hải quân (NEA) ở Việt Nam năm 2015