Báo cáo mới công bố nêu bật các vấn đề mà người LGBT tại Việt Nam đang phải đối mặt

Ngày 2/8, Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) công bố một báo cáo toàn diện lần đầu tiên về môi trường pháp lý và xã hội mà người đồng tính, song tính và chuyển giới (LGBT) và các tổ chức xã hội dân dự hoạt động vì quyền của người LGBT tại Việt Nam đang phải đối mặt. Buổi công bố báo cáo được tổ chức trùng với lễ hội thường niên Viet Pride lần thứ ba đang diễn ra tại Hà Nội từ ngày 1 đến 3 tháng 8 với chủ đề ‘Tay trong tay’.

“Báo cáo này khuyến nghị cần có những thay đổi về thái độ, hành động và khuôn khổ pháp lý để đảm bảo rằng tất cả mọi người được đối xử bình đẳng bất kể xu hướng tính dục hay bản dạng giới của họ”, ông Randolph Flay, quyền Giám đốc USAID tại Việt Nam phát biểu tại buổi công bố báo cáo.

Báo cáo ‘Là người LGBT tại châu Á: Báo cáo Quốc gia Việt Nam’ cho thấy mặt dù cộng đồng LGBT tại Việt Nam đã lớn mạnh trong những năm gần đây, người LGBT vẫn gặp phải sự kỳ thị và phân biệt đối xử đáng kể trong nhiều lĩnh vực khác nhau như giáo dục, việc làm, chăm sóc y tế, truyền thông và trong gia đình. Báo cáo này đưa ra những khuyến nghị cho nhiều bên liên quan khác nhau về các giải pháp giúp thúc đẩy để Việt Nam trở thành một quốc gia hòa nhập hơn cho mọi thành phần.

Ngoài việc điểm lại những bước phát triển gần đây cũng như đề xuất các giải pháp quan trọng giúp cải thiện quyền của người LGBT, báo cáo này cũng xem xét nhu cầu về phát triển tổ chức và đào tạo cho các tổ chức hoạt động vì người LGBT và các bên có liên quan khác. “Việc đầu tư nâng cao khả năng kỹ thuật và giúp phong trào LGBT lớn mạnh hơn cần phải được duy trì và tăng cường trong những năm tới để hỗ trợ và vận động một cách hiệu quả cho quyền được tự do và bình đẳng”, Giám đốc quốc gia của UNDP Louise Chamberlain cho biết. “Hiến pháp của Việt Nam được sửa đổi năm ngoái đã khẳng định nguyên tắc không phân biệt đối xử, một nguyên tắc giúp thúc đẩy bảo vệ pháp lý đối với quyền của người LGBT trong những năm tới. Do vậy, công tác vận động có vai trò quan trọng để nâng cao nhận thức của xã hội về môi trường của cộng đồng người LGBT và đề cao quyền của họ trong mọi lĩnh vực của xã hội, dù là trong gia đình, ở nơi làm việc hay trong các dịch vụ xã hội”.

Báo cáo này là một phần của nghiên cứu “Là người LGBT tại châu Á” do USAID và UNDP thực hiện cùng với các tổ chức của người LGBT và các nhà lãnh đạo cộng đồng để tìm hiểu những thách thức mà người LGBT tại châu Á đang phải đối mặt. Truy cập vào đây để xem bản tiếng Anh hoặc vào đây để xem bản tiếng Việt của báo cáo này.

Thông qua các nỗ lực hỗ trợ phát triển có sự tham gia của mọi thành phần, mục tiêu của USAID là tất cả mọi người, bất kể xu hướng tính dục và bản dạng giới của họ, được trao quyền một cách bình đẳng để có thể có cuộc sống tốt hơn cho bản thân, cho gia đình và cho cộng đồng của họ. Tháng 7/2014, USAID công bố Tầm nhìn Hành động LGBT trong đó đưa ra các nguyên tắc cốt lõi để tăng cường sự hòa nhập của người LGBT, bao gồm xây dựng quan hệ đối tác, mở rộng đối thoại, hỗ trợ các cộng đồng và giải quyết các rào cản đối với sinh kế và chăm sóc sức khỏe. Truy cập vào đây để xem chi tiết về Tầm nhìn Hành động này.

(Hết thông cáo)