Tin tức

Báo cáo về Nạn Buôn người năm 2010

Văn phòng Giám sát và Chống buôn người http://www.state.gov/g/tip/rls/tiprpt/2010/142746.htm Giới thiệu: Mười năm đấu tranh chống lại hình thức nô lệ thời hiện đại Bản báo cáo về Nạn buôn người năm 2010 đánh dấu mốc 10 năm trong cuộc chiến chống lại chế độ nô lệ thời hiện đại. Năm 2000, Hoa Kỳ đã ban ...
Đọc thêm»

Báo cáo của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ về tình hình nhân quyền năm 2009

Do Cục Dân chủ, Nhân quyền và Lao động, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ phát hành, ngày 11/3/2010 VIỆT NAM Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, với dân số khoảng 87 triệu người, là một nhà nước độc tài do Đảng Cộng sản Việt Nam (Đảng Cộng sản Việt Nam) lãnh đạo. ...
Đọc thêm»

Báo cáo về tự do tôn giáo quốc tế năm 2009

26/10/2009 Cục Dân chủ, Nhân quyền và Lao động, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ LỜI TỰA Vì sao các báo cáo được soạn thảo Báo cáo này được Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đệ trình lên Quốc hội, theo quy định tại mục 102(b) của Đạo luật Tự do Tôn giáo Quốc tế (IRFA) ban ...
Đọc thêm»

Báo cáo của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ về tình hình nhân quyền năm 2008

Do Cục Dân chủ, Nhân quyền và Lao động, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ phát hành, ngày 25/2/2009 LỜI TỰA Tiến bộ của con người phụ thuộc vào chính tinh thần con người. Trong thời đại ngày nay, sự thật không thể chối cãi này trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết, khi mà ...
Đọc thêm»

Báo cáo về tự do tôn giáo quốc tế năm 2008

Cục Dân chủ, Nhân quyền và Lao động , Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, công bố ngày 19/9/2008 LỜI TỰA Vì sao các báo cáo được soạn thảo Báo cáo này được Bộ Ngoại giao đệ trình lên Quốc hội, theo quy định tại mục 102(b) của Đạo luật Tự do Tôn giáo Quốc tế ...
Đọc thêm»