Ngài Đại sứ Osius hỗ trợ Công dân Hoa Kỳ

Trong chuyến viếng thăm tuần trước đến Thành phố Hồ Chí Minh, Ngài Đại sứ Osius đã giúp Lãnh sự quán hỗ trợ cho công dân Hoa Kỳ.  Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Thành phố Hồ Chí Minh cung cấp các dịch vụ cho khoảng hơn 100 công dân Hoa Kỳ mỗi ngày.  Chúng tôi hỗ trợ công dân Hoa Kỳ tại Việt Nam trong trường hợp khẩn cấp, cấp giấy Báo sanh Lãnh sự ngoài nước cho trẻ em Hoa Kỳ, công chứng giấy tờ, và còn cung cấp những trợ giúp khác khi cần thiết.  Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo trang web của chúng tôi về Dịch vụ công dân Hoa Kỳ.