Ngoại trưởng Pompeo Phát biểu khai mạc tại Hội nghị Bộ trưởng Sáng kiến Hạ nguồn Mekong

Ngoại trưởng Pompeo Phát biểu khai mạc tại Hội nghị Bộ trưởng Sáng kiến Hạ nguồn Mekong

Ngoại trưởng Pompeo Phát biểu khai mạc tại Hội nghị Bộ trưởng Sáng kiến Hạ nguồn Mekong