Tiến sĩ Nguyễn Thị Hiệp (đứng tứ tư từ bên phải sang) tại lễ trao giải diễn ra tối qua tại thành phố Nay Pyi Taw, Myanmar.

Tiến sĩ Nguyễn Thị Hiệp (đứng tứ tư từ bên phải sang) tại lễ trao giải diễn ra tối qua tại thành phố Nay Pyi Taw, Myanmar.

Tiến sĩ Nguyễn Thị Hiệp (đứng tứ tư từ bên phải sang) tại lễ trao giải diễn ra tối qua tại thành phố Nay Pyi Taw, Myanmar.