Nhóm tàu sân bay tác chiến Theodore Roosevelt đến Việt Nam để kỷ niệm 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao

Nhóm tàu sân bay tác chiến Theodore Roosevelt đến Việt Nam để kỷ niệm 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao

Nhóm tàu sân bay tác chiến Theodore Roosevelt đến Việt Nam để kỷ niệm 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao