Flag

An official website of the United States government

Nhóm Tình nguyện viên đầu tiên của Chương trình Hòa Bình tới Việt Nam
6 Phút để đọc
Tháng Mười 28, 2022

Hà Nội, ngày 27 tháng 10 năm 2022 – Hôm nay, Chương trình Hòa Bình chào đón nhóm 10 Tình nguyện viên đầu tiên tới Việt Nam.  Trọng tâm của Chương trình Hòa Bình tại Việt Nam là giảng dạy Tiếng Anh, theo như Hiệp định thực thi được ký kết vào năm 2020 giữa chính phủ Hoa Kỳ và chính phủ Việt Nam với cơ quan thực thi là Chương trình Hòa Bình và Bộ Giáo dục và Đào tạo (Bộ GDĐT).

Phù hợp với ưu tiên quốc gia của Bộ GDĐT trong công tác Giảng dạy tiếng Anh, các Tình nguyện viên Chương trình Hòa Bình sẽ làm việc tại các trường Trung học phổ thông tại các quận huyện Hà Nội từ đầu tháng 1 năm 2023, sau khi kết thúc 10 tuần tập huấn toàn diện nhằm nâng cao năng lực hiểu biết về văn hóa cũng như các kỹ năng cần thiết trong công tác giảng dạy hiệu quả phù hợp với hệ thống Giáo dục tại Việt Nam.  Các Tình nguyện viên sẽ được phân công đồng giảng dạy tại các tiết học tiếng Anh cùng với giáo viên tiếng Anh tại địa phương.

Ngày 25 tháng 10 năm 2022, trước khi rời khỏi Hoa Kỳ, các Tình nguyện viên đã tụ họp tại Washington, D.C. Tại đây, Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Hợp chủng quốc Hoa Kỳ, Nguyễn Quốc Dũng đã phát biểu và bày tỏ sự khích lệ đối với các Tình nguyện viên.

Nhóm Tình nguyện viên đầu tiên tới Việt Nam đã đánh dấu một mốc quan trọng trong quan hệ giữa Hoa Kỳ và Việt Nam đã được xây dựng trên nền tảng ngoại giao nhân dân và quan hệ đối tác chặt chẽ trong nhiều thập niên nhằm thúc đẩy công tác giảng dạy Tiếng Anh.

Về Chương trình Hòa Bình

Chương trình Hòa Bình là cơ quan độc lập thuộc ngành hành pháp của Chính phủ Hoa Kỳ, chịu trách nhiệm vận hành chương trình tình nguyện nhằm hỗ trợ chính phủ các nước sở tại trong công tác thực thi các ưu tiên phát triển.  Kể từ khi Tổng thống John F. Kennedy thành lập Chương trình Hòa Bình vào năm 1961, cho đến nay đã có hơn 240.000 tình nguyện viên là công dân Hoa Kỳ phục vụ tại trên 142 quốc gia trên thế giới. Việt Nam là quốc gia thứ 143, theo lời mời và đối tác với Chương trình Hòa Bình.

Sứ mệnh của Chương trình Hòa Bình là thúc đẩy hòa bình và tình hữu nghị thế giới thông qua ba mục tiêu.

  • Hợp tác với người dân tại các quốc gia có nhu cầu về nguồn nhân lực được đào tạo.
  • Tăng cường hiểu biết của người dân Hoa Kỳ về các quốc gia họ đã phục vụ, và
  • Tăng cường hiểu biết về người dân Hoa Kỳ của nhân dân các quốc gia tiếp nhận tình nguyện viên.