Bộ phận Thị thực Định cư đóng cửa buổi chiều các ngày 4, 14, 24, 31 tháng 12 năm 2018

Bộ phận Thị thực Định cư sẽ đóng cửa vào buổi chiều các ngày 4, 14, 24, và 31 tháng 12 năm 2018.  Nếu quý vị được hướng dẫn đến Lãnh sự quán từ 1 đến 2 giờ chiều các ngày Thứ Hai, Thứ Ba, Thứ Năm, hoặc Thứ Sáu (trừ ngày lễ), vui lòng không chọn ngày 4 tháng 12 (thứ Ba), ngày 14 tháng 12 (thứ Sáu), ngày 24 tháng 12 (thứ Hai), và ngày 31 tháng 12 (thứ Hai). Chúng tôi thành thật xin lỗi về sự bất tiện này.