Flag

An official website of the United States government

Văn phòng Tùy viên Quân sự
2 Phút để đọc

Tại Việt Nam, Văn phòng Tùy viên Quân sự của Đại sứ quán Mỹ hỗ trợ trong việc phối hợp thực hiện chính sách quân sự của Hoa Kỳ, đồng thời là đại diện cho Bộ trưởng Quốc phòng, Tư lệnh Quân đội Mỹ tại Thái Bình Dương và các cơ quan quân sự khác của Mỹ. Do đó, Văn phòng Tùy viên Quân sự chịu trách nhiệm phân tích và báo cáo về những diễn biến quân sự tại Việt Nam trong bối cảnh những vấn đề an ninh đang diễn ra trong khu vực và trên thế giới, nhằm thông tin cho việc đưa ra những chính sách quân sự đối với Việt Nam và Đông Nam Á. Văn phòng Tùy viên Quân sự cũng phối hợp tất cả các hoạt động về an ninh giữa quân đội Mỹ và quân đội Việt Nam tại các diễn đàn song phương và đa phương, cũng như trong mọi lĩnh vực hoạt động quân sự.