Đại sứ Osius phát biểu chào mừng sự kiện Việt Pride tại Thành phố Hồ Chí Minh

Chào tất cả các bạn! Thật tuyệt vời khi thấy thật đông đảo các bạn tham gia tại đây hôm nay để cùng chào mừng sự kiện Việt Pride tại Thành phố Hồ Chí Minh! Xin cảm ơn ban tổ chức và các bạn tình nguyện viên, đặc biệt là bạn Trần Khắc Tùng và các đồng nghiệp tại ICS, những người đã rất nỗ lực tổ ch

Chào tất cả các bạn!

Thật tuyệt vời khi thấy thật đông đảo các bạn tham gia tại đây hôm nay để cùng chào mừng sự kiện Việt Pride tại Thành phố Hồ Chí Minh!

Xin cảm ơn ban tổ chức và các bạn tình nguyện viên, đặc biệt là bạn Trần Khắc Tùng và các đồng nghiệp tại ICS, những người đã rất nỗ lực tổ chức các hoạt động trong ba ngày qua.

Thật là một thành công đầy ấn tượng!

Hoa Kỳ cam kết thúc đẩy quyền bình đẳng cho tất cả mọi người, đó là một nguyên tắc hiến định mà hai đất nước tuyệt vời của chúng ta cùng chia sẻ.

Với tinh thần nguyên tắc nền tảng này, Hoa Kỳ nỗ lực phòng chống phân biệt đối xử và bạo lực đối với tất cả mọi cá nhân, trong đó có những người LGBTI.

Niềm tin này – được trân trọng bảo vệ trong luật pháp của chúng tôi – là một lý do để tôi thật tự hào đứng tại đây hôm nay cùng với phu quân của tôi, Clayton Bond, với các nhân viên Phái đoàn Hoa Kỳ của tôi, và quan trọng nhất là: với tất cả các bạn tối nay.

Sự kiện này phản ánh những gì có thể làm được và quyền bình đẳng thực sự là thế nào. Tôi hy vọng các bạn rất vui với những hoạt động chào mừng chiều nay và cùng nhau chúng ta diễu hành!