Flag

An official website of the United States government

Trưởng các phòng ban khác trong sứ quán
3 Phút để đọc

Phòng Tùy viên Quân sự — Đại tá Thomas Jacob Bouchillon

Phòng Hợp tác quốc phòng — Thiếu tá Wei Yuan

Phòng Tùy viên Y tế – Đại úy John Brooks

Trung tâm dự phòng và kiểm soát bệnh tật Hoa Kỳ — Eric Dziuban

Lực lượng hỗn hợp kiểm kê tù binh và người mất tích Hoa Kỳ — Travis Walter

Trường Phòng Nông nghiệp — Ralph Bean

Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ — Aler Grubbs

Điều phối viên của PEPFAR Việt Nam — Lin Chun Liu

Cục Phòng chống Ma túy Hoa Kỳ — Steve N. Vo.