Tổng Lãnh sự Marie C. Damour

Đại biện lâm thời Marie C. Damour

Marie C. Damour là viên chức chuyên nghiệp trong ngành Ngoại giao Hoa Kỳ, đã làm việc tại Bộ Ngoại giao từ năm 1993. Bà được bổ nhiệm làm Tổng Lãnh sự Hoa Kỳ tại Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam từ tháng 8 năm 2019. Trước đó, bà đã từng giữ chức Giám đốc Văn phòng Hàng hải Đông Nam Á thuộc Vụ Các vấn đề Đông Á và Thái Bình Dương, cũng như Giám Đốc Văn phòng Điều phối Chính sách và Quan hệ Công chúng thuộc Vụ Lãnh sự. Những chức vụ tại nước ngoài mà bà từng đảm nhiệm bao gồm Phó Đại sứ Hoa Kỳ tại Wellington, New Zealand; Tham tán Công sứ phụ trách các vấn đề lãnh sự tại Brasilia, Brazil; và Trưởng Bộ phận Các Dịch vụ Thị thực tại Đại sứ quán Hoa Kỳ ở London. Bà cũng từng đảm nhiệm các vị trí Trợ lý đặc biệt trong Văn phòng Ngoại trưởng, Trưởng Bộ phận Lãnh sự tại Iraq, Việt Nam và Mauritania. Bà Damour tốt nghiệp trường Đại học William và Mary tại Williamsburg, Virginia. Bà nói ba ngoại ngữ là tiếng Pháp, tiếng Bồ Đào Nha và tiếng Việt.