Đại biện lâm thời Christopher Klein

Phó Đại sứ Christopher Klein

Christopher Klein là Đại biện lâm thời tại Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội. Ông bắt đầu làm việc trong ngành ngoại giao từ năm 1998. Ông đảm nhận chức vụ Phó Thư ký điều hành tại Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ từ năm 2017 đến năm 2019. Các chức danh trước đó của ông tại Washington bao gồm Phó Giám đốc Văn phòng Các vấn đề Trung Quốc và Mông Cổ, và Trợ lý đặc biệt tại Cục Các vấn đề Đông Á và Thái Bình Dương. Ông đã phục vụ hai nhiệm kỳ tại Phái đoàn Hoa Kỳ tại Liên hợp quốc tại New York, trong vai trò Trợ lý tham mưu và Viên chức Chính trị trong thời kỳ đầu của sự nghiệp, sau đó là Tham tán công sứ từ năm 2013 đến năm 2017. Ông đã từng làm việc tại các Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Paris, Baghdad, Beijing và Ashgabat, Turkmenistan. Trước khi làm việc trong ngành ngoại giao, ông từng làm nhà báo, có các bài viết được đăng tải trên các tờ báo như The Moscow Times, New York Newsday và The National Law Journal. Ông tốt nghiệp Đại học Bang San Francisco và trường Đại học Chiến tranh Quốc gia.