Ngài Đại sứ Ted Osius

Photo of Ambassador Ted Osius

Ted Osius là viên chức chuyên nghiệp của ngành Ngoại giao Mỹ, hàm Tham tán Công sứ. Ông đã trình quốc thư cho Chủ tịch nước Sang vào ngày 16 tháng 12 năm 2014 và trở thành Đại sứ Mỹ thứ sáu tại nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

Trước khi được phê chuẩn làm đại sứ, ông Osius là Phó Giáo sư tại trường Đại học Chiến tranh Quốc gia và là Nghiên cứu sinh Cao cấp tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế. Trước đó, ông Osius là Phó Đại sứ tại Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Jakarta, Inđônêxia, và là Tham tán Công sứ Chính trị tại Đại sứ quán Hoa Kỳ ở New Delhi, Ấn Độ. Ông Osius cũng từng là Phó Giám đốc Văn phòng các vấn đề về Bán đảo Triều Tiên thuộc Vụ Đông Á-Thái Bình Dương, Bộ Ngoại giao; là viên chức phụ trách về môi trường khu vực Đông Nam Á-Thái Bình Dương; và là Cố vấn Cao cấp về Các vấn đề Quốc tế tại Văn phòng Phó Tổng thống. Trước đó, ông giữ chức Tùy viên Chính trị tại Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại TP. Hồ Chí Minh và một trong những nhà ngoại giao Mỹ đầu tiên tại Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội.

Ông cũng từng công tác tại Liên Hợp Quốc, Tòa Thánh Vatican, và Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Philippin. Trước khi gia nhập ngành ngoại giao, ông Osius công tác tại Văn phòng của Thượng nghị sĩ Al Gore (con) và tham gia chương trình thực tập sinh tại Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Cairo, Ai Cập. Ông Osius có bằng cử nhân tại Đại học Harvard và bằng thạc sỹ tại Trường Nghiên cứu Quốc tế Cao cấp thuộc Đại học Johns Hopkins.