Đại tá Hải quân Hoa Kỳ Brian Shipman, Tư lệnh Chương trình đối tác Thái Bình Dương 2014, trả lời báo chí tại buổi họp báo trên cảng bên cạnh tàu JS Ku

Đại tá Hải quân Hoa Kỳ Brian Shipman, Tư lệnh Chương trình đối tác Thái Bình Dương 2014, trả lời báo chí tại buổi họp báo trên cảng bên cạnh tàu JS Kunisaki.

Đại tá Hải quân Hoa Kỳ Brian Shipman, Tư lệnh Chương trình đối tác Thái Bình Dương 2014, trả lời báo chí tại buổi họp báo trên cảng bên cạnh tàu JS Kunisaki.