Các chương trình dành cho công chúng trong tháng 3/2017

Các chương trình dành cho công chúng của Trung tâm Hoa Kỳ - Hà Nội

Tất cả các chương trình dưới đây đều miễn phí. Bạn hãy đăng ký online các chương trình muốn tham dự. Nếu bạn muốn nhận email thông tin về hoạt động của Trung tâm Hoa Kỳ, hãy đăng ký làm thành viên của Trung tâm.

Ghi chú:

Hình ảnh
Độc giả của Trung tâm Hoa Kỳ (AC) lưu ý rằng chúng tôi thường chụp ảnh, ghi âm và quay phim các chương trình và sự kiện của Trung tâm Hoa Kỳ với mục đích để quảng bá cho Trung tâm và cho Đại sứ quán Mỹ. Khi vào Trung tâm, hoặc tham gia các sự kiện của Trung tâm bạn đã đồng ý để chúng tôi chụp ảnh, ghi âm hoặc quay phim. Hãy báo cho chúng tôi biết nếu bạn không muốn.

Ngôn ngữ
Tất cả các chương trình và sự kiện của Trung tâm Hoa Kỳ đều sử dụng tiếng Anh.

Lưu ý:

  • Khi tới tham gia chương trình, bạn cần mang theo chứng minh nhân dân, thẻ học sinh/sinh viên hay bằng lái xe. Nếu bạn là khách hàng thường xuyên của AC, bạn có thể tới bàn “Help desk” để nhận một thẻ cho phép gửi xe tại toà nhà Vườn hồng.
  • Tất cả các phóng viên đều có thể tham dự các sự kiện dành cho công chúng tại Trung tâm Hoa Kỳ. Tuy nhiên, nếu bạn có ý định chụp ảnh hay quay phim chương trình, xin vui lòng liên hệ với đội Báo chí trước ít nhất 24 giờ để chúng tôi thông báo với diễn giả xem họ có đồng ý cho quay phim và phỏng vấn không, đồng thời xin phép phòng an ninh để các bạn được phép mang thiết bị vào hội thảo. Xin lưu ý rằng không phải tất cả các diễn giả đều sẵn lòng cho bạn quay phim và phỏng vấn. Cảm ơn các bạn.

Đăng ký tham gia các hoạt động trong tháng

Ngày/Giờ Chương trình Diễn giả
Tháng 2-4/2017 Luyện thi TOEFL cho lớp 9 đến lớp 11 (PDF-285KB) Đăng ký tại đây trước 5:00 p.m. 26/2/2017 IIG Vietnam
Tháng 2-4/2017 Tiếng Anh cho người đi làm Đăng ký tại đây  trước 5:00 p.m. 5/2/2017 Giảng viên Đại học Hà Nội
2/3/2017, 11:00 – 12:30 Hội thảo về Phát âm Anh Mỹ Amy Baum
2/3/2017, 2:00 – 3:30 MOOC 25 “Tiếng Anh Báo Chí”, Buổi thảo luận số 3, Đăng ký (bắt buộc) tại đây Amy Baum
3/3/2017, 10:00 – 11:00 Đàm thoại hằng ngày với David David McAuley
7/3/2017, 10:00 – 11:30 MOOC 26 “Tiếng Anh cho Phát triển Nghề nghiệp”, Buổi thảo luận số 3. Đăng ký (bắt buộc) tại đây Amy Baum
8/3/2017, 3:30 – 5:00 MOOC 29 “Phương Pháp Học Tập”, Buổi thảo luận số 1. Đăng ký (bắt buộc) tại đây Tran Thi Thuy Trang
9/3/2017, 11:00 – 12:30 Hội thảo về Phát âm Anh Mỹ Amy Baum
9/3/2017, 2:00 – 3:30 MOOC 25 “Tiếng Anh Báo chí”, Buổi thảo luận số 4. Đăng ký (bắt buộc) tại đây Amy Baum
13/3/2017, 5:00 – 7:00 Chương trình phát triển kỹ năng lãnh đạo: Kỹ năng đàm phán Hoang Ngoc Bich
14/3/2017, 10:00 – 11:30 MOOC 26 “Tiếng Anh cho Phát triển Nghề nghiệp”, Buổi thảo luận số 4. Đăng ký (bắt buộc) tại đây Amy Baum
14/3/2017, 3:00 – 4:30 Cuộc thi: Chia sẻ câu chuyện về người phụ nữ bạn thần tượng. Đăng ký (bắt buộc) tại đây trước ngày 6/3 Trung tâm Hoa Kỳ
14/3/2017, 5:00 – 6:30 Câu lạc bộ tiếng Anh Mỹ Trung tâm Hoa Kỳ
15/3/2017, 1:00 – 2:30 Nói chuyện và thảo luận: Khôi phục an ninh của Nhật Andrew Oros
15/3/2017, 2:30 – 4:00 Câu lạc bộ tranh luận Trung tâm Hoa Kỳ
15/3/2017, 3:30 – 5:00 MOOC 29 “Phương pháp học tập”, Buổi Thảo Luận Số 2. Đăng ký (bắt buộc) tại đây Tran Thi Thuy Trang
16/3/2017, 11:30 -13:00 Hội thảo về phát âm Anh Mỹ Melissa Judy
16/3/2017, 2:00 – 3:30 MOOC 25 “Tiếng Anh báo chí”, Thảo luận #5. Đăng ký tại đây Amy Baum
17/3/2017, 10:00 – 11:30 MOOC 26 “Tiếng Anh cho phát triển nghề nghiệp”, Thảo luận #5. Đăng ký tại đây Amy Baum
17/3/2017, 10:00 – 11:00 Đàm thoại hàng ngày với Diana Diana Johnson
17/3/2017, 4:00 – 6:30 Chiếu phim và thảo luận: CodeGirl Molly Stephenson
20/3/2017, 2:00 – 3:00 Bạn cần những gì để trở thành một doanh nhân thành công Dr. Kerry Healey
21/3/2017, 10:00 – 11:30 MOOC 26 “Tiếng Anh cho phát triển nghề nghiệp”, Thảo luận #5. Đăng ký tại đây Amy Baum
22/3/2017, 3:30 – 5:00 MOOC 29 “Phương pháp học tập”, Thảo luận #3. Đăng ký tại đây Tran Thi Thuy Trang
23/3/2017, 9:00 – 4:30 Giới thiệu Bánh xe công nghệ tại Trung tâm Hoa Kỳ Trung tâm Hoa Kỳ
23/3/2017, 11:30 -13:00 Hội thảo về phát âm Anh Mỹ Melissa Judy
24/3/2017, 10:00 – 11:00 Đàm thoại hàng ngày với Diana Diana Johnson
24/3/2017, 3:00 – 4:30 Phụ nữ trong kinh doanh: Hành trình dẫn tới thành công Trần Thị Thanh Vân, Đoàn Thị Thu Hương and Phan Thị Hoàng Hoa và khách mời
27/3/2017, 2:00 – 4:00 Huấn luyện về Chánh niệm và Trao quyền cho Cá nhân Lê Bảo Châu
27/3/2017, 5:00 – 7:00 Chương trình phát triển kỹ năng lãnh đạo: Kỹ năng giải quyết mâu thuẫn Hoang Ngoc Bich
29/3/2017, 3:30 – 5:00 MOOC 29 “Phương pháp học tập”, Thảo luận #4. Đăng ký tại đây Tran Thi Thuy Trang
30/3/2017, 11:30 -13:00 Hội thảo về phát âm Anh Mỹ Melissa Judy
31/3/2017, 10:00 – 11:00 Đàm thoại hàng ngày với David David McAuley
31/3/2017, 11:30 – 1:00 Nói chuyện và thảo luận Nhóm sinh viên Đại học California, Irving
31/3/2017, 4:30 – 6:00 Chiếu phim và thảo luận: Brave Heart: The Lizzie Velasquez Story Molly Stephenson