Các chương trình dành cho công chúng trong tháng 3/2020

Các chương trình dành cho công chúng

Trung tâm Hoa Kỳ sẽ tạm thời đóng cửa, nhưng chúng tôi rất mong các bạn sẽ tham gia các chương trình trực tuyến. Hãy tiếp tục cập nhật thông báo về các chương trình online mà các bạn có thể tham gia ngay tại nhà. Chúng tôi mong sẽ chào đón bạn quay lại Trung tâm Hoa Kỳ một ngày gần nhất.

Trực tuyến: @15:30, 26/3/2020 – Đào tạo kỹ năng lãnh đạo: Tư duy lãnh đạo