Các chương trình dành cho công chúng trong tháng 5/2017

Các chương trình dành cho công chúng của Trung tâm Hoa Kỳ - Hà Nội

Tất cả các chương trình dưới đây đều miễn phí. Bạn hãy đăng ký online các chương trình muốn tham dự. Nếu bạn muốn nhận email thông tin về hoạt động của Trung tâm Hoa Kỳ, hãy đăng ký làm thành viên của Trung tâm.

Ghi chú:

Hình ảnh
Độc giả của Trung tâm Hoa Kỳ (AC) lưu ý rằng chúng tôi thường chụp ảnh, ghi âm và quay phim các chương trình và sự kiện của Trung tâm Hoa Kỳ với mục đích để quảng bá cho Trung tâm và cho Đại sứ quán Mỹ. Khi vào Trung tâm, hoặc tham gia các sự kiện của Trung tâm bạn đã đồng ý để chúng tôi chụp ảnh, ghi âm hoặc quay phim. Hãy báo cho chúng tôi biết nếu bạn không muốn.

Ngôn ngữ
Tất cả các chương trình và sự kiện của Trung tâm Hoa Kỳ đều sử dụng tiếng Anh.

Lưu ý:

  • Khi tới tham gia chương trình, bạn cần mang theo chứng minh nhân dân, thẻ học sinh/sinh viên hay bằng lái xe. Nếu bạn là khách hàng thường xuyên của AC, bạn có thể tới bàn “Help desk” để nhận một thẻ cho phép gửi xe tại toà nhà Vườn hồng.
  • Tất cả các phóng viên đều có thể tham dự các sự kiện dành cho công chúng tại Trung tâm Hoa Kỳ. Tuy nhiên, nếu bạn có ý định chụp ảnh hay quay phim chương trình, xin vui lòng liên hệ với đội Báo chí trước ít nhất 24 giờ để chúng tôi thông báo với diễn giả xem họ có đồng ý cho quay phim và phỏng vấn không, đồng thời xin phép phòng an ninh để các bạn được phép mang thiết bị vào hội thảo. Xin lưu ý rằng không phải tất cả các diễn giả đều sẵn lòng cho bạn quay phim và phỏng vấn. Cảm ơn các bạn.

Đăng ký tham gia các hoạt động trong tháng

Ngày/Giờ Chương trình Diễn giả
16/3/2017 đến 12/5/2017 Cuộc thi Ý TƯỞNG KHỞI NGHIỆP của Đại sứ Trung tâm Hoa Kỳ
Tháng 5- tháng 7/2017  Khóa học tiếng Anh cho người đi làm (Đăng ký thi thử tại đây, trước 17:00 ngày 10/5/2017) Trung tâm Hoa Kỳ và Đại học Hà Nội
3/5/2017, 3:00 – 4:30 Thảo luận về Chất lượng không khí Đại sứ quán Hoa Kỳ
4/5/2017, 10:00 – 11:30 MOOC31: Tiếng Anh cho truyền thông – Buổi thảo luận #2 (đăng ký) Amy Baum
4/5/2017, 11:30 – 1:00 Hội thảo phát âm Anh Mỹ – Buổi thảo luận #7 Melissa Judy
4/5/2017, 2:00 – 3:30 Tối đa hóa khả năng thành công của bạn – Buổi thảo luận #4 Amy Baum
5/5/2017, 10:00 – 11:00 Đàm thoại hàng ngày với David David McAuley
5/5/2017, 11:00 – 12:00 Giờ truyền hình: Chuyện gia đình Curtis Johnson
5/5/2017, 3:00 – 4:30 Chiếu phim và thảo luận: Không khí: Các phim ngắn về chất lượng không khí Đại sứ quán Hoa Kỳ
5/5/2017, 5:00 – 6:30 Jazz ngày nay Joshua Lebofsky
9/5/2017, 11:00 – 12:00 Bản tin sinh viên Trung tâm Hoa Kỳ
10/5/2017, 11:30 – 1:00 Những thông tin hữu ích về đồng đô la Mỹ – Đăng ký Michael Lambert
10/5/2017, 3:00 – 4:30 Câu lạc bộ tranh luận Trung tâm Hoa Kỳ
11/5/2017, 10:00 – 11:30 MOOC31: Tiếng Anh cho truyền thông – Buổi thảo luận #3 (đăng ký) Amy Baum
11/5/2017, 11:30 – 1:00 Hội thảo phát âm Anh Mỹ – Buổi thảo luận #8 Melissa Judy
11/5/2017, 5:30 – 6:30 MOOC 33: Những Nguyên tắc cơ bản về Tiếp thị: Ai là khách hàng của bạn, buổi thảo luận #1 (Đăng ký) Nikki Nguyen
12/5/2017, 10:00 – 11:00 Đàm thoại hàng ngày với David David McAuley
12/5/2017, 11:00 – 12:00 Giờ truyền hình: Chuyện gia đình Curtis Johnson
17/5/2017, 5:00 – 6:30 Câu lạc bộ tiếng Anh Mỹ Trung tâm Hoa Kỳ
18/5/2017, 11:30 – 1:00 Hội thảo phát âm Anh Mỹ – Buổi thảo luận #9 Melissa Judy
19/5/2017, 10:00 – 11:00 Đàm thoại hàng ngày với David David McAuley
19/5/2017, 11:00 – 12:00 Giờ truyền hình: Chuyện gia đình Curtis Johnson
19/5/2017, 11:00 – 12:30  MOOC31: Tiếng Anh cho truyền thông – Buổi thảo luận #4 (đăng ký) Amy Baum
19/5/2017, 2:00 – 3:30 MOOC34: Phụ nữ trong vai trò lãnh đạo – Buổi thảo luận #1 (đăng ký) Amy Baum
22/5/2017, 1:00 – 2:30 Hội thảo phát âm Anh Mỹ – Buổi thảo luận #10 Melissa Judy
22/5/2017, 2:00 – 3:30 Cách kiểm tra nhanh tin giả mạo: Kiến thức về Truyền thông là gì và Tại sao nó lại là vấn đề? Amy Baum
22/5/2017, 5:00 – 6:50 Khóa học tiếng Anh cho người đi làm (Đăng ký thi thử tại đây, trước 17:00 ngày 10/5/2017) Trung tâm Hoa Kỳ và Đại học Hà Nội
23/5/2017, 3:00 – 4:30 Chia sẻ kinh nghiệm dịch thuật Nguyễn Đăng Khuê
24/5/2017, 4:00 – 6:00 Chiếu phim và thảo luận: Câu chuyện Miền Tây Molly Stephenson
25/5/2017, 10:00 – 11:30 MOOC31: Tiếng Anh cho truyền thông – Buổi thảo luận #5 (đăng ký) Amy Baum
25/5/2017, 11:30 – 1:00 Hội thảo phát âm Anh Mỹ – Buổi thảo luận #10 Melissa Judy
25/5/2017, 2:00 – 3:30 MOOC34: Phụ nữ trong vai trò lãnh đạo – Buổi thảo luận #1 (đăng ký) Amy Baum
25/5/2017, 5:30 – 6:30 MOOC 33: Những Nguyên tắc cơ bản về Tiếp thị: Ai là khách hàng của bạn, buổi thảo luận #2 (Đăng ký) Nikki Nguyen
26/5/2017, 10:00 – 11:00 Đàm thoại hàng ngày với David David McAuley
26/5/2017, 11:00 – 12:00 Giờ truyền hình: Chuyện gia đình Curtis Johnson
31/5/2017, 5:00 – 6:30 Câu lạc bộ tiếng Anh Mỹ Trung tâm Hoa Kỳ