Các chương trình dành cho công chúng trong tháng 5/2023

Các chương trình dành cho công chúng

Tất cả các chương trình dưới đây đều miễn phí. Bạn hãy đăng ký online các chương trình muốn tham dự. Nếu bạn muốn nhận email thông tin về hoạt động của Trung tâm Hoa Kỳ, hãy đăng ký làm thành viên của Trung tâm.

Ghi chú:

Hình ảnh
Độc giả của Trung tâm Hoa Kỳ (AC) lưu ý rằng chúng tôi thường chụp ảnh, ghi âm và quay phim các chương trình và sự kiện của Trung tâm Hoa Kỳ với mục đích để quảng bá cho Trung tâm và cho Đại sứ quán Mỹ. Khi vào Trung tâm, hoặc tham gia các sự kiện của Trung tâm bạn đã đồng ý để chúng tôi chụp ảnh, ghi âm hoặc quay phim. Hãy báo cho chúng tôi biết nếu bạn không muốn.

Lưu ý:

  • Khi tới tham gia chương trình, bạn cần mang theo chứng minh nhân dân, thẻ học sinh/sinh viên hay bằng lái xe.
  • Tất cả các phóng viên đều có thể tham dự các sự kiện dành cho công chúng tại Trung tâm Hoa Kỳ. Tuy nhiên, nếu bạn có ý định chụp ảnh hay quay phim chương trình, xin vui lòng liên hệ với đội Báo chí trước ít nhất 24 giờ để chúng tôi thông báo với diễn giả xem họ có đồng ý cho quay phim và phỏng vấn không, đồng thời xin phép phòng an ninh để các bạn được phép mang thiết bị vào hội thảo. Xin lưu ý rằng không phải tất cả các diễn giả đều sẵn lòng cho bạn quay phim và phỏng vấn. Cảm ơn các bạn.
  • Giờ mở cửa của Trung tâm Hoa Kỳ
    Thứ hai: 13:00 – 19:00
    Thứ ba – Thứ sáu: 08:00 – 19:00
    Cảm ơn sự hợp tác của quý khách!

Đăng ký tham gia các hoạt động trong tháng

Ngày/Giờ Chương trình Diễn giả
5/8/2023, 17:30 – 19:00 Kỹ năng Giao tiếp để thành công nơi công sở #3 Cynthia McKinney
5/9/2023, 15:00 – 16:00 Học tiếng Anh cùng Kenny #1 Kenny Nguyen
5/9/2023, 17:00 – 19:00 Khóa học Sản xuất video #3 Dinh Ngoc Son
5/11/2023, 17:00 – 18:30 CLB tiếng Anh Mỹ: Ngày Gia đình Quốc tế AC Interns
5/11/2023, 17:00 – 19:00 Khóa học Sản xuất video #4 Dinh Ngoc Son
5/12/2023, 17:00 – 19:00 Workshop tái chế nhân Ngày của Mẹ Irecycle
5/15/2023, 17:30 – 19:00  Kỹ năng Giao tiếp để thành công nơi công sở #4 Cynthia McKinney
5/16/2023, 15:00 – 16:00 Học tiếng Anh cùng Kenny #2 Kenny Nguyen
5/16/2023, 17:00 – 19:00 Khóa học Sản xuất video #5 Dinh Ngoc Son
5/17/2023, 17:00 – 18:30 CLB tiếng Anh Mỹ: AI, GPT AC Interns
5/18/2023, 14:00 – 17:00 Tìm hiểu về du học Hoa Kỳ – Sự kiện của EducationUSA EduUSA
5/18/2023, 17:00 – 18:30 CLB Diễn thuyết trước công chúng #14 Tra Pham
5/23/2023, 15:00 – 16:00 Học tiếng Anh cùng Kenny #3 Kenny Nguyen
5/23/2023, 17:00 – 19:00 Khóa học Sản xuất video #6 Dinh Ngoc Son
5/25/2023, 15:00 – 16:30 Tìm hiểu về du học Hoa Kỳ – Sự kiện của EducationUSA EduUSA
5/25/2023, 17:00 – 19:00 Khóa học Sản xuất video #7 Dinh Ngoc Son
5/25/2023, 8:00 – 18:00 Grand Youth camp – Ngày 1 Nguoc/ Look up
5/26/2023, 8:00 – 18:00 Grand Youth camp – Ngày 2  Nguoc/ Look up
5/29/2023  Ngày Tưởng Niệm
5/30/2023, 15:00 – 16:00 Học tiếng Anh cùng Kenny #4 Kenny Nguyen
5/30/2023, 17:00 – 19:00 Khóa học Sản xuất video #8 Dinh Ngoc Son
5/31/2023, 17:00 – 19:00 Workshop tái chế nhân Ngày thế giới không thuốc lá Irecycle