Các chương trình dành cho công chúng trong tháng 6/2017

Các chương trình dành cho công chúng của Trung tâm Hoa Kỳ - Hà Nội

Tất cả các chương trình dưới đây đều miễn phí. Bạn hãy đăng ký online các chương trình muốn tham dự. Nếu bạn muốn nhận email thông tin về hoạt động của Trung tâm Hoa Kỳ, hãy đăng ký làm thành viên của Trung tâm.

Ghi chú:

Hình ảnh
Độc giả của Trung tâm Hoa Kỳ (AC) lưu ý rằng chúng tôi thường chụp ảnh, ghi âm và quay phim các chương trình và sự kiện của Trung tâm Hoa Kỳ với mục đích để quảng bá cho Trung tâm và cho Đại sứ quán Mỹ. Khi vào Trung tâm, hoặc tham gia các sự kiện của Trung tâm bạn đã đồng ý để chúng tôi chụp ảnh, ghi âm hoặc quay phim. Hãy báo cho chúng tôi biết nếu bạn không muốn.

Ngôn ngữ
Tất cả các chương trình và sự kiện của Trung tâm Hoa Kỳ đều sử dụng tiếng Anh.

Lưu ý:

  • Khi tới tham gia chương trình, bạn cần mang theo chứng minh nhân dân, thẻ học sinh/sinh viên hay bằng lái xe. Nếu bạn là khách hàng thường xuyên của AC, bạn có thể tới bàn “Help desk” để nhận một thẻ cho phép gửi xe tại toà nhà Vườn hồng.
  • Tất cả các phóng viên đều có thể tham dự các sự kiện dành cho công chúng tại Trung tâm Hoa Kỳ. Tuy nhiên, nếu bạn có ý định chụp ảnh hay quay phim chương trình, xin vui lòng liên hệ với đội Báo chí trước ít nhất 24 giờ để chúng tôi thông báo với diễn giả xem họ có đồng ý cho quay phim và phỏng vấn không, đồng thời xin phép phòng an ninh để các bạn được phép mang thiết bị vào hội thảo. Xin lưu ý rằng không phải tất cả các diễn giả đều sẵn lòng cho bạn quay phim và phỏng vấn. Cảm ơn các bạn.

Đăng ký tham gia các hoạt động trong tháng

Ngày/Giờ Chương trình Diễn giả
Tháng 5- tháng 7/2017 Khóa học tiếng Anh cho người đi làm (Đăng ký thi thử tại đây, trước 17:00 ngày 10/5/2017) Trung tâm Hoa Kỳ và Đại học Hà Nội
1/6/2017, 11:30 -1:00 Hội thảo phát âm Anh Mỹ – Buổi thảo luận #12 Melissa Judy
1/6/2017, 2:00 – 3:30 Phụ nữ trong vai trò lãnh đạo – Buổi thảo luận #3 (đăng ký) Amy Baum
1/6/2017, 5:30 – 6:30 Những Nguyên tắc cơ bản về Tiếp thị: Ai là khách hàng của bạn, buổi thảo luận #3 Nikki Nguyen
1/6/2017, 5:00 – 6:50 Hội thảo phát âm Anh Mỹ – Buổi thảo luận #2 Helen Huntley
2/6/2017, 10:00 – 11:00 Đàm thoại hàng ngày với David David McAuley
2/6/2017, 3:00 – 5:30 Chiếu phim và thảo luận “Bộ ba ưu việt” (2016) Marcia Anglarill
5/6/2017, 5:15 – 6:50 Hội thảo phát âm Anh Mỹ – Buổi thảo luận #3 Helen Huntley
6/6/2017, 5:00 – 6:30 Văn hóa Mỹ Các học viên quân sự Hoa Kỳ
7/6/2017, 1:00 – 2:15 Thảo luận về ngày Đại dương thế giới Các chuyên gia về môi trường của Hoa Kỳ và Việt Nam
7/6/2017, 2:30 – 4:30 Chiếu phim và thảo luận: “Một biển nhựa Alison Davis
7/6/2017, 5:00 – 6:30 Thể thao ở Hoa Kỳ Các học viên quân sự Hoa Kỳ
8/6/2017, 11:30 -1:00 Hội thảo phát âm Anh Mỹ – Buổi thảo luận #13 Melissa Judy
8/6/2017, 2:00 – 3:30 Phụ nữ trong vai trò lãnh đạo – Buổi thảo luận #4 (đăng ký) Amy Baum
8/6/2017, 5:30 – 6:30 Những Nguyên tắc cơ bản về Tiếp thị: Ai là khách hàng của bạn, buổi thảo luận #4 (Đăng ký) Nikki Nguyen
8/6/2017, 5:00 – 6:50 Hội thảo phát âm Anh Mỹ – Buổi thảo luận #4 Helen Huntley
9/6/2017, 10:00 – 11:00 Đàm thoại hàng ngày với David David McAuley
12/6/2017, 5:00 – 6:30 Cuộc sống sinh viên tại Mỹ Các học viên quân sự Hoa Kỳ
13/6/2017, 5:00 – 6:50 Hội thảo phát âm Anh Mỹ – Buổi thảo luận #5 Helen Huntley
15/6/2017, 2:00 – 3:30 Phụ nữ trong vai trò lãnh đạo – Buổi thảo luận #5 (đăng ký) Amy Baum
15/6/2017, 3:30 – 5:30 Chuẩn bị để lãnh đạo Judy Le
15/6/2017, 5:30 – 6:30 Những Nguyên tắc cơ bản về Tiếp thị: Ai là khách hàng của bạn, buổi thảo luận #5 (Đăng ký) Nikki Nguyen
15/6/2017, 5:00 – 6:50 Hội thảo phát âm Anh Mỹ – Buổi thảo luận #6 Helen Huntley
16/6/2017, 10:00 – 11:00 Đàm thoại hàng ngày với David David McAuley
21/6/2017, 4:00 – 6:00 Chiếu phim và thảo luận: Phù thủy xứ Oz Molly Stephenson
22/6/2017, 5:00 – 6:00 Trò chuyện cùng Thẩm phán liên bang Mỹ Wallace John Clifford Wallace
22/6/2017, 5:00 – 6:30 Câu lạc bộ tiếng Anh Mỹ Trung tâm Hoa Kỳ
23/6/2017, 10:00 – 11:00 Đàm thoại hàng ngày với David David McAuley
23/6/2017, 11:00 – 12:00 Hội nghị Thượng đỉnh Thương mại số Châu Á – Thái Bình Dương tại Trung tâm Hoa Kỳ: Phiên thông tin Trung tâm Hoa Kỳ
29/6/2017, 10:00 – 11:00 Câu lạc bộ tiếng Anh Mỹ Trung tâm Hoa Kỳ
30/6/2017, 10:00 – 11:00 Đàm thoại hàng ngày với David David McAuley
30/6/2017, 5:00 – 6:00 Hội nghị Thượng đỉnh Thương mại số Châu Á – Thái Bình Dương tại Trung tâm Hoa Kỳ: Phiên thông tin Trung tâm Hoa Kỳ