Các chương trình dành cho công chúng trong tháng 12/2016

Các chương trình dành cho công chúng của Trung tâm Hoa Kỳ - Hà Nội

Tất cả các chương trình dưới đây đều miễn phí. Bạn hãy đăng ký online các chương trình muốn tham dự. Nếu bạn muốn nhận email thông tin về hoạt động của Trung tâm Hoa Kỳ, hãy đăng ký làm thành viên của Trung tâm.

Ghi chú:

Hình ảnh
Độc giả của Trung tâm Hoa Kỳ (AC) lưu ý rằng chúng tôi thường chụp ảnh, ghi âm và quay phim các chương trình và sự kiện của Trung tâm Hoa Kỳ với mục đích để quảng bá cho Trung tâm và cho Đại sứ quán Mỹ. Khi vào Trung tâm, hoặc tham gia các sự kiện của Trung tâm bạn đã đồng ý để chúng tôi chụp ảnh, ghi âm hoặc quay phim. Hãy báo cho chúng tôi biết nếu bạn không muốn.

Ngôn ngữ
Tất cả các chương trình và sự kiện của Trung tâm Hoa Kỳ đều sử dụng tiếng Anh.

Lưu ý:

  • Khi tới tham gia chương trình, bạn cần mang theo chứng minh nhân dân, thẻ học sinh/sinh viên hay bằng lái xe. Nếu bạn là khách hàng thường xuyên của AC, bạn có thể tới bàn “Help desk” để nhận một thẻ cho phép gửi xe tại toà nhà Vườn hồng.
  • Tất cả các phóng viên đều có thể tham dự các sự kiện dành cho công chúng tại Trung tâm Hoa Kỳ. Tuy nhiên, nếu bạn có ý định chụp ảnh hay quay phim chương trình, xin vui lòng liên hệ với đội Báo chí trước ít nhất 24 giờ để chúng tôi thông báo với diễn giả xem họ có đồng ý cho quay phim và phỏng vấn không, đồng thời xin phép phòng an ninh để các bạn được phép mang thiết bị vào hội thảo. Xin lưu ý rằng không phải tất cả các diễn giả đều sẵn lòng cho bạn quay phim và phỏng vấn. Cảm ơn các bạn.

Đăng ký tham gia các hoạt động trong tháng

Ngày/Giờ Chương trình Diễn giả
1/12/2016, 11:00 – 12:30 Chuỗi bài giảng về văn hóa Mỹ Amy Baum
1/12/2016, 15:00 – 16:30 MOOC 23 Tiếng Anh trong kinh doanh và tinh thần khởi nghiệp – Thảo luận #1 – Đăng ký tại đây Amy Baum
2/12/2016, 10:00 -11:00 Đàm thoại hàng ngày với David David McAuley
8/12/2016, 11:00 – 12:30 Chuỗi bài giảng về văn hóa Mỹ Amy Baum
8/12/2016, 15:00 – 16:30 MOOC 23 Tiếng Anh trong kinh doanh và tinh thần khởi nghiệp- Thảo luận #2 – Đăng ký tại đây Amy Baum
9/12/2016, 10:00 -11:00 Đàm thoại hàng ngày với David David McAuley
9/12/2016, 11:00 – 12:00 Xây dựng sự tự tin của bạn Cynthia A. McKinney
9/12/2016, 11:30 – 12:30 Thảo luận về bạo lực giới Chai Seroy
12/12/2016, 17:00 – 18:50 Chương trình phát triển bản thân: Lên kế hoạch và kĩ năng quản lí thời gian Hoang Ngoc Bich
13/12/2016, 15:30 – 17:00 Tác động của con người tới môi trường Stephen Aldrich và Hung Ha Quang
15/12/2016, 11:00 – 12:30 Chuỗi bài giảng về văn hóa Mỹ Amy Baum
15/12/2016, 15:00 – 16:30 MOOC 23 Tiếng Anh cho kinh doanh và tinh thần khởi nghiệp- Thảo luận #3 – Đăng ký tại đây Amy Baum
16/12/2016, 9:00 – 10:00 Vượt qua thất bại trong cuộc sống Cynthia A. McKinney
16/12/2016, 10:00 -11:00 Đàm thoại hàng ngày với David David McAuley
22/12/2016, 11:00 – 12:30 Chuỗi bài giảng về văn hóa Mỹ Amy Baum
22/12/2016, 15:00 – 16:30 MOOC 23 Tiếng Anh cho kinh doanh và tinh thần khởi nghiệp – Thảo luận #4 – Đăng ký tại đây Amy Baum
23/12/2016, 10:00 -11:00 Đàm thoại hàng ngày với David David McAuley
27/12/2016, 17:00 – 19:00 Chương trình phát triển bản thân: Kĩ năng giao tiếp Hoang Ngoc Bich
29/12/2016, 11:00 – 12:30 Chuỗi bài giảng về văn hóa Mỹ Amy Baum
29/12/2016, 15:00 – 16:30 MOOC 23 Tiếng Anh cho kinh doanh và tinh thần khởi nghiệp – Thảo luận #5 – Đăng ký tại đây Amy Baum