Các chương trình dành cho công chúng trong tháng 7/2016

Các chương trình dành cho công chúng trong tháng

Tất cả các chương trình dưới đây đều miễn phí. Bạn hãy đăng ký online các chương trình muốn tham dự. Nếu bạn muốn nhận email thông tin về hoạt động của Trung tâm Hoa Kỳ, hãy đăng ký làm thành viên của Trung tâm.

Ghi chú:

Hình ảnh
Độc giả của Trung tâm Hoa Kỳ (AC) lưu ý rằng chúng tôi thường chụp ảnh, ghi âm và quay phim các chương trình và sự kiện của Trung tâm Hoa Kỳ với mục đích để quảng bá cho Trung tâm và cho Đại sứ quán Mỹ. Khi vào Trung tâm, hoặc tham gia các sự kiện của Trung tâm bạn đã đồng ý để chúng tôi chụp ảnh, ghi âm hoặc quay phim. Hãy báo cho chúng tôi biết nếu bạn không muốn.

Ngôn ngữ
Tất cả các chương trình và sự kiện của Trung tâm Hoa Kỳ đều sử dụng tiếng Anh.

Lưu ý:

  • Khi tới tham gia chương trình, bạn cần mang theo chứng minh nhân dân, thẻ học sinh/sinh viên hay bằng lái xe. Nếu bạn là khách hàng thường xuyên của AC, bạn có thể tới bàn “Help desk” để nhận một thẻ cho phép gửi xe tại toà nhà Vườn hồng.
  • Tất cả các phóng viên đều có thể tham dự các sự kiện dành cho công chúng tại Trung tâm Hoa Kỳ. Tuy nhiên, nếu bạn có ý định chụp ảnh hay quay phim chương trình, xin vui lòng liên hệ với đội Báo chí trước ít nhất 24 giờ để chúng tôi thông báo với diễn giả xem họ có đồng ý cho quay phim và phỏng vấn không, đồng thời xin phép phòng an ninh để các bạn được phép mang thiết bị vào hội thảo. Xin lưu ý rằng không phải tất cả các diễn giả đều sẵn lòng cho bạn quay phim và phỏng vấn. Cảm ơn các bạn.

Đăng ký tham gia các hoạt động trong tháng

Ngày/Giờ Chương trình Diễn giả
21/04 – 1/8/2016 Cuộc thi Ý tưởng khởi nghiệp của Đại sứ (PDF-205KB) Trung tâm Hoa Kỳ
1/7/2016, 10:00 – 11:00 Đàm thoại hằng ngày David McAuley
1/7/2016, 11:00 – 12:00  Kỹ năng thuyết trình Benita Ning
1/7/2016, 3:00 – 4:00 Phụ nữ với Khoa học và Kỹ thuật Benita Ning
1/7/2016, 4:00 – 5:00 Khởi nghiệp hệ sinh thái và Chính quyền Thành phố: Hà Nội gì có thể học hỏi từ Boulder, Colorado Jason Kassel, PhD, President, Kassel Consulting, LLC
5/7/2016, 10:00 – 11:00 Bản tin sinh viên Trung tâm Hoa Kỳ
6/7/2016, 10:00 – 11:30 Câu lạc bộ tiếng Anh Mỹ Trung tâm Hoa Kỳ
6/7/2016, 3:30 – 4:30 60 phút với Tùy viên Báo chí Lisa Bess Wishman
6/7/2016, 4:00 – 5:30 MOOC15: Kỹ năng thuyết trình trước công chúng (PDF, 15.6MB)– Thảo luận #1. Đăng ký Tran Thi Thuy Trang
7/7/2016, 11:30 – 1:00 Hội thảo về phát âm Anh Mỹ #4 Amy Baum
7/7/2016, 2:00 – 4:00 MOOC14: “Tiếng Anh cho doanh nghiệp“ (PDF, 1.28MB) (Round 2) – Thảo luận #3. đăng ký Amy Baum
7/7/2016, 3:30 – 5:00 Các mẹo bí mật để sử dụng thành công mô hình kinh doanh Canvas cho việc khởi nghiệp Bùi Xuân Tùng
8/7/2016, 10:00 – 11:00 Đàm thoại hằng ngày David McAuley
12/7/2016, 1:30 – 2:30 Trò chuyện giữa Đại sứ Mỹ và người đoạt giải nhất GIST Tech-I 2016 Trung tâm Hoa Kỳ
13/7/2016, 10:00 – 11:30 Câu lạc bộ tiếng Anh Mỹ Trung tâm Hoa Kỳ
13/7/2016, 4:00 – 5:30 MOOC15: Kỹ năng thuyết trình trước công chúng (PDF, 15.6MB)– Thảo luận #2. Đăng ký Tran Thi Thuy Trang
14/7/2016, 10:00 – 11:30 Hướng dẫn tham gia sự kiện Bầu cử mô phỏng Sapphire Carter
14/7/2016, 11:30 – 1:00 Hội thảo về phát âm Anh Mỹ #5 Amy Baum
14/7/2016, 2:00 – 4:00 MOOC14 “Tiếng Anh cho doanh nghiệp“ (PDF, 1.28MB) (Round 2) – Thảo luận #4. đăng ký Amy Baum
14/7/2016, 4:00 – 5:00 MOOC 16: Nền tảng của chiến lược kinh doanh – Buổi giới thiệu Nikki Nguyễn
15/7/2016, 10:00 – 11:00 Đàm thoại hằng ngày David McAuley
20/7/2016, 3:00 – 5:00 Bầu cử mô phỏng Sapphire Carter
21/7/2016, 11:30 – 1:00 Hội thảo về phát âm Anh Mỹ #6 Amy Baum
21/7/2016, 2:00 – 4:00 MOOC14 “Tiếng Anh cho doanh nghiệp“ (PDF, 1.28MB) (Round 2) – Thảo luận #5. đăng ký Amy Baum
21/7/2016, 5:00 – 7:00 MOOC 16: Nền tảng của chiến lược kinh doanh – Buổi thảo luận số 1 (Thung lũng Silicon Việt Nam – 24 Lý Thường Kiệt) Nikki Nguyễn
22/7/2016, 10:00 – 11:00 Đàm thoại hằng ngày David McAuley
26/7/2016, 3:00 – 4:30 Câu lạc bộ trang luận Trung tâm Hoa Kỳ
27/7/2016, 4:00 – 5:30 MOOC15: Kỹ năng thuyết trình trước công chúng (PDF, 15.6MB)– Thảo luận #3. Đăng ký Tran Thi Thuy Trang
29/7/2016, 10:00 – 11:00 Đàm thoại hằng ngày David McAuley
28/7/2016, 5:00 – 7:00 MOOC 16: Nền tảng của chiến lược kinh doanh – Buổi thảo luận số 1 (Thung lũng Silicon Việt Nam – 24 Lý Thường Kiệt) Nikki Nguyễn
3/8/2016, 4:00 – 5:30 MOOC15: Kỹ năng thuyết trình trước công chúng (PDF, 15.6MB)– Thảo luận #4. Đăng ký Tran Thi Thuy Trang
4/8/2016, 11:30 – 1:00 Hội thảo về phát âm Anh Mỹ #7 (final) Amy Baum
4/8/2016, 5:00 – 7:00 MOOC 16: Nền tảng của chiến lược kinh doanh – Buổi thảo luận số 1 (Thung lũng Silicon Việt Nam – 24 Lý Thường Kiệt) Nikki Nguyễn
10/8/2016, 2:00 – 3:00 Kỹ năng lãnh đạo Kristin Hayden
10/8/2016, 4:00 – 5:30 MOOC15: Kỹ năng thuyết trình trước công chúng (PDF, 15.6MB)– Thảo luận #5. Đăng ký Tran Thi Thuy Trang
11/8/2016, 5:00 – 7:00 MOOC 16: Nền tảng của chiến lược kinh doanh – Buổi thảo luận số 1 (Thung lũng Silicon Việt Nam – 24 Lý Thường Kiệt) Nikki Nguyễn