Flag

An official website of the United States government

Đổi Hộ Chiếu Bằng Đơn DS-5504 qua Đường Bưu điện hoặc Nộp Nhanh
31 Phút để đọc

TỔNG QUAN

Chúng tôi đề nghị công dân Hoa Kỳ nếu muốn đăng ký một trong các dịch vụ dưới đây vui lòng gửi hồ sơ qua đường bưu điện hoặc nộp nhanh không cần đặt hẹn:

 • Đổi hộ chiếu có hiệu lực giới hạn sang hộ chiếu có thời hạn đầy đủ.
 • Yêu cầu thay đổi tên trên hộ chiếu Hoa Kỳ trong vòng một năm kể từ khi cấp hộ chiếu cũ.
 • Yêu cầu sửa thông tin trên hộ chiếu do lỗi in.

Quý vị đủ điều kiện được nhận hộ chiếu thay thế miễn phí, nộp hồ sơ qua đường bưu điện hoặc nộp nhanh không cần đặt hẹn nếu Quý vị trả lời “có” đối với một trong những điều kiện sau đây:

 • Tôi đã đổi tên, bằng cách kết hôn hoặc bằng quyết định của tòa án, dưới một năm kể từ khi quyển hộ chiếu gần đây nhất của tôi được cấp và sổ hộ chiếu Hoa Kỳ của tôi được cấp cách đây ít hơn một năm.
 • Thông tin nhận dạng của tôi bị in sai trên sổ hộ chiếu gần nhất của tôi.
 • Sổ hộ chiếu Hoa Kỳ gần nhất của tôi được cấp với mức phí hộ chiếu đầy đủ và bị giới hạn từ hai năm trở xuống vì những lý do khác ngoài lý do bị mất hộ chiếu nhiều lần hoặc những hộ chiếu cũ bị hư hỏng/biến dạng nghiêm trọng.

Giấy tờ yêu cầu đối với công dân cần sửa tên trên Hộ chiếu Hoa Kỳ

Nếu quý vị muốn thay đổi hộ chiếu vì có sự thay đổi tên, quý vị có thể yêu cầu làm hộ chiếu mới mà không phải đóng lệ phí nếu thời hạn đề nghị sửa đổi không quá một (1) năm kể từ ngày cấp hộ chiếu.

Những giấy tờ cần nộp để đổi hộ chiếu do đổi tên:

 1. Hộ chiếu còn giá trị.
 2. Hoàn thành đơn DS-5504 trực tuyến trên mạng tại đâyLưu ý rằng chúng tôi chỉ chấp nhận các mẫu đơn đăng ký DS-5504 được hoàn thành thông qua hệ thống trực tuyến và không chấp nhận các mẫu đơn viết tay cho dịch vụ Gia hạn đường bưu điện/nộp nhanh không cần đặt hẹn.
  • Vui lòng IN ĐƠN sau khi điền xong, ký tên và ghi rõ ngày ký, và đính kèm một ảnh hộ chiếu (2”x2” hoặc 5cmx5cm) có nền trắng và được chụp trong vòng 6 tháng.  Các yêu cầu về ảnh được đăng tại đây.
  • Vui lòng điền đầy đủ tất cả thông tin theo yêu cầu.  Lưu ý: Khi điền phần “Emergency Contact”, quý vị sẽ không thể lựa chọn tên nước khác nhau (“Country”).  Vui lòng điền địa chỉ liên lạc khẩn cấp tại Hoa Kỳ.
  • Sau khi hoàn tất Đơn DS-5504, vui lòng NHẤP VÀO ĐÂY để xem bản mẫu Đơn DS-5504 và đảm bảo quý vị đã cung cấp đầy đủ thông tin theo quy định của chúng tôi.
 3. Nộp giấy tờ chứng minh quý vị đã được đổi tên ví dụ như bản chính hoặc bản sao giấy hôn thú/giấy ly hôn hoặc lệnh của tòa án, giấy khai sinh đã được cải chính có chứng thực v.v.
 4. Đối với trẻ em dưới 16 tuổi, cha/mẹ của trẻ phải ký tên trong đơn.  Trẻ em không cần có mặt khi nộp đơn và không cần nộp bản khai thỏa thuận của cha/mẹ.
 5. Nếu như thời điểm yêu cầu sửa đổi tên trên một năm kể từ ngày cấp hộ chiếu, vui lòng làm theo sự hướng dẫn như khi xin cấp đổi hộ chiếu mới và nộp các giấy tờ chứng minh thay đổi tên (ví dụ bản chính giấy hôn thú/giấy ly hôn hoặc lệnh của tòa án, giấy khai sinh đã được điều chỉnh, v.v.).
 6. Nếu như quý vị không có một trong các giấy tờ nói trên, quý vị cần phải trực tiếp  đến nộp 3 loại giấy tờ dưới đây (một trong các giấy tờ này phải được cấp trên 5 năm): 1) Bằng lái xe của tiểu bang Hoa Kỳ2) Chứng minh thư Việt Nam3) Hộ chiếu nước ngoài4) Thêm một thẻ nhận dạng có hình.

Nếu viên chức lãnh sự cần thêm giấy tờ trước khi chấp thuận hồ sơ hộ chiếu của quý vị, quý vị sẽ nhận được hướng dẫn chi tiết cách tiếp tục hồ sơ.

Giấy tờ yêu cầu đối với công dân cần sửa Hộ chiếu Hoa Kỳ do in sai

Nếu quý vị cần sửa đổi thông tin cá nhân trong hộ chiếu do lỗi in sai của Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ, quý vị có thể yêu cầu sửa đổi lại cho đúng vào bất cứ lúc nào mà không phải đóng phí.

Giấy tờ cần nộp để đổi hộ chiếu do lỗi in sai:

 1. Đương đơn phải có mặt.
 2. Không phải nộp phí phát sinh.
 3. Trình nộp hộ chiếu có thông tin in sai.
 4. Hoàn thành đơn DS-5504 trực tuyến trên mạng tại đâyLưu ý rằng chúng tôi chỉ chấp nhận các mẫu đơn đăng ký DS-5504 được hoàn thành thông qua hệ thống trực tuyến và không chấp nhận các mẫu đơn viết tay cho dịch vụ Gia hạn đường bưu điện/nộp nhanh không cần đặt hẹn.
  • Vui lòng IN ĐƠN sau khi điền xong, ký tên và ghi rõ ngày ký, và đính kèm một ảnh hộ chiếu (2”x2” hoặc 5cmx5cm) có nền trắng và được chụp trong vòng 6 tháng.  Các yêu cầu về ảnh được đăng tại đây.
  • Vui lòng điền đầy đủ tất cả thông tin theo yêu cầu.  Lưu ý: Khi điền phần “Emergency Contact”, quý vị sẽ không thể lựa chọn tên nước khác nhau (“Country”).  Vui lòng điền địa chỉ liên lạc khẩn cấp tại Hoa Kỳ.
  • Sau khi hoàn tất Đơn DS-5504, vui lòng NHẤP VÀO ĐÂY để xem bản mẫu Đơn DS-5504 và đảm bảo quý vị đã cung cấp đầy đủ thông tin theo quy định của chúng tôi.
 5. Nếu có sai lỗi trong phần thông tin dữ liệu, vui lòng nộp các chứng từ có thông tin dữ liệu đúng như bản chính hoặc bản sao khai sinh hoặc giấy hôn thú có chứng thực.

Đổi Hộ Chiếu Có Hiệu Lực Giới Hạn

Nếu quý vị được cấp hộ chiếu có hiệu lực giới hạn, quý vị có thể xin đổi hộ chiếu thay thế miễn phí trong vòng một năm từ khi được cấp hộ chiếu.  Để đổi hộ chiếu, vui lòng cung cấp những giấy tờ dưới đây:

 • Hoàn thành đơn DS-5504 tại đâyLưu ý rằng chúng tôi chỉ chấp nhận các mẫu đơn đăng ký DS-5504 được hoàn thành thông qua hệ thống trực tuyến và không chấp nhận các mẫu đơn viết tay cho dịch vụ Gia hạn đường bưu điện/nộp nhanh không cần đặt hẹn.
  • Vui lòng IN đơn đã hoàn thiện, kí và ghi rõ ngày kí, và đính kèm một ảnh hộ chiếu màu (2”x 2” hoặc 5cm x 5cm) nền trắng, được chụp trong vòng 6 tháng.  Các yêu cầu về ảnh được liệt kê tại đây.
  • Vui lòng điền đầy đủ và chính xác các thông tin được yêu cầu. Lưu ý: Khi điền phần “Emergency Contact”, quý vị sẽ không thể lựa chọn tên nước khác nhau (“Country”). Vui lòng điền địa chỉ liên lạc khẩn cấp tại Hoa Kỳ.
  • Sau khi hoàn thành đơn DS-5504, vui lòng NHẤP VÀO ĐÂY để xem mẫu đơn DS-5504 để bảo đảm quý vị đã cung cấp đầy đủ thông theo các quy định của chúng tôi.
 • Hộ chiếu Hoa Kỳ có hiệu lực giới hạn hiện tại của quý vị.

NỘP QUA ĐƯỜNG BƯU ĐIỆN HOẶC NỘP NHANH KHÔNG CẦN ĐẶT HẸN

Sau khi đã chuẩn bị đầy đủ giấy tờ, quý vị có thể chọn phương thức nộp qua đường bưu điện hoặc nộp nhanh mà không cần đặt hẹn.

Nộp qua đường bưu điện:
 • Nếu Quý vị đang sinh sống tại Hà Nội, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc, Thái Nguyên, Quảng Ninh, Đồng Nai, Khánh Hòa, Bình Dương, Cần Thơ, Vũng Tàu, Long An, Bình Phước, hoặc Quảng Nam: Quý vị có thể gửi hồ sơ tại các Bưu điện được chỉ định của dịch vụ Express Mail Services (EMS) dưới đây. Nhân viên EMS sẽ thu cả phí Gửi và Nhận tại thời điểm nộp hồ sơ.
Hà Nội1 Tân Xuân, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
22 Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
783 Hồng Hà, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
45 Nguyễn Hy Quang, quận Đống Đa, Hà Nội
172 Láng, quận Đống Đa, Hà Nội
16 ngõ 298 Trần Điền, quận Hoàng Mai, Hà Nội
193 Trung Kính, quận Cầu Giấy, Hà Nội
67 Ngô Thì Nhậm, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
152B Nguyễn Thái Học, quận Ba Đình, Hà Nội
Ô đất CC, khu đô thị Trung Văn, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội.
Toà N02 ngõ 259, Yên hoà, Cầu Giấy, Hà Nội
Ngõ 84 Xuân Phương, Phương Canh, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội
15 Ba La, Phường Phú La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội
Số 481 Ngô Gia Tự, phường Đức Giang, quận Long Biên, thành phố Hà Nội
Đà Nẵng55 Lê Đình Lý, quận Thanh Khê, Đà Nẵng
868 Nguyễn Hữu Thọ, quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng
444 Tôn Đức Thắng, Phường Hòa Khánh Nam, Quận Liêu Chiểu, TP. Đà Nẵng
Số 138B, Đường Ngũ Hành Sơn, Phường Mỹ An
TP Hồ Chí Minh216 Nguyễn Công Trứ, quận 1, TP. Hồ Chí Minh
36 bis Ba Vì, quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh
1336 đường 3 Tháng 2, quận 11, TP. Hồ Chí Minh
51 Trần Não, quận 2, TP. Hồ Chí Minh
238 Đường Bình Lợi, quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh
20 Nguyễn Đức Thuận, quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh
104/19 Đường Ba Vân, Phường 14, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh
Sô´14/13/57, Đường Thân Nhân Trung, Phường Số 13 Q. Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh
18A Cộng Hòa, Phường 12, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh.
482-484 Thống Nhất, quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh
173 Độc Lập, quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh
75/2 Hoàng Sa, quận 1, TP. Hồ Chí Minh
1061 Hoàng Sa, quận 3, TP. Hồ Chí Minh
Số 40 đường 65 KDC Tân Quy Đông, Phường Tân Phong, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh
135 đường số 1 F.Bình Trị đông B , Bình tân, TPHCM
Bắc Ninh191-193 Hai Bà Trưng, thị trấn Lim, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh
Vĩnh Phúc36 Điển Triệt TDP Vinh Thịnh, phường Khai Quang, TP. Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc
Thái Nguyên279C Phan Đình Phùng, phường Phan Đình Phùng, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
Quảng Ninhchung cư Than Hòn Gai, số 1 tổ 67, khu 6, phường Cao Xanh, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh
Đồng Nai298 Đồng Khởi, tổ 13, KP4, phường Tân Hiệp, TP Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai
Khánh Hòa1157 đường 23/10, thôn Võ Cang, xã Vĩnh Trung, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.
Bình DươngThửa đất số 391 và 116 tờ bản đồ số 212 khu phố Bình Phú, phường Bình Chuẩn, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương.
Cần ThơSố HT 11, KĐT mới Hưng Phú – lô 49, Nam Cần Thơ, phường Hưng Thạnh, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ.
Vũng TàuSốnhà 55 đường Nguyễn Trãi, khu phốQuảng Phú, phường Phú Mỹ, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
Long AnSố nhà 14, đường Trần Thế Sinh, khu phố 10, Thị trấn Bến Lức, Huyện Bến Lức, tỉnh Long An
Bình PhướcSố 289 đường Trần Hưng Đạo, khu phố Phú Tân, phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước
Quảng Nam396 Phan Chu Trinh, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.
 • Nếu Quý vị đang sinh sống tại các tỉnh khác: Quý vị có thể sử dụng các dịch vụ chuyển phát khác để gửi hồ sơ. Chúng tôi khuyến khích Quý vị sử dụng các dịch vụ chuyển phát đảm bảo mà có mã vận đơn để Quý vị có thể theo dõi quy trình chuyển phát.
 • Địa chỉ gửi giấy tờ: Chúng tôi nhận hồ sơ tại Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội hoặc Tổng Lãnh sự quán tại thành phố Hồ Chí Minh.
 • Đối với đương đơn cư trú tại Huế và các tỉnh miền Bắc: Vui lòng gửi hồ sơ đầy đủ của Quý vị đến Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội: Phòng Lãnh sự, Bộ phận Dịch vụ Công dân Hoa Kỳ, Dịch vụ Hộ chiếu, Số 7 Láng Hạ, Hà Nội, Việt Nam.
 • Đối với đương đơn đơn cư trú từ Huế trở vào Nam: Vui lòng gửi gói đơn đăng ký đầy đủ của Quý vị đến Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Thành phố Hồ Chí Minh: Phòng Lãnh sự, Bộ phận Dịch vụ Công dân Hoa Kỳ, Dịch vụ Hộ chiếu, Số 4 Lê Duẩn, phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
Nộp hồ sơ mà không cần đặt hẹn:

Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà NộiQuý vị có thể nộp nhanh đơn xin hộ chiếu tại Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội từ Thứ Hai đến Thứ Sáu từ 8:00 sáng đến 4:00 chiều (ngoại trừ ngày lễ và các ngày đóng cửa khác).  Quý vị không cần đặt lịch hẹn và thời gian xử lý hồ sơ là khoảng từ 3 – 4 tuần.  Tất cả hồ sơ phải được niêm phong trong phong bì kín.  Xin lưu ý, quý vị sẽ phải đến trực tiếp nhận hộ chiếu mới tại Đại sứ quán.  Chúng tôi sẽ thông báo với Quý vị qua email cùng thông tin nhận hộ chiếu khi hộ chiếu mới của Quý vị đã hoàn thành.

Tổng Lãnh sự quán tại Thành phố Hồ Chí Minh: Quý vị có thể nộp nhanh đơn xin hộ chiếu tại Tổng Lãnh sự quán tại Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày Thứ Hai, Thứ Ba, Thứ Năm từ 1:30 chiều đến 4:30 chiều (ngoại trừ ngày lễ và các ngày đóng cửa khác).  Quý vị không cần đặt lịch hẹn và thời gian xử lý hồ sơ là khoảng từ 3 – 4 tuần. Tất cả hồ sơ phải được niêm phong trong phong bì kín.

NHẬN HỘ CHIẾU MỚI

Quý vị có thể nhận hộ chiếu mới kèm theo bất kể giấy tờ gốc nào quý vị đã nộp qua chuyển phát trong vòng 3-4 tuần sau khi được xét duyệt.

 • Nếu Quý vị nộp đơn gia hạn tại quầy EMS tại Hà Nội, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc, Thái Nguyên, Quảng Ninh, Đồng Nai, Khánh Hòa, Bình Dương, Cần Thơ, Vũng Tàu, Long An, Bình Phước, hoặc Quảng Nam, đã trả phí 2 chiều tại thời điểm nộp hồ sơ, hộ chiếu mới của Quý vị sẽ được gửi về cùng với bất kể giấy tờ gốc nào quý vị đã nộp về địa chỉ Quý vị cung cấp cho EMS.
 • Nếu Quý vị nộp hồ sơ tại các địa điểm bưu cục khác, Quý vị cần đến Đại sứ quán hoặc Tổng Lãnh sự quán để nhận lại hộ chiếu và giấy tờ.  Quý vị sẽ nhận được thêm thông tin hướng dẫn cụ thể về thời gian lấy hộ chiếu trong thư điện tử chúng tôi gửi đến khi hộ chiếu của Quý vị đã về đến Việt Nam.
 • Nếu Quý vị nộp hồ sơ nhanh đến Tổng Lãnh sự quán tại thành phố Hồ Chí Minh, Quý vị có thể trả phí vận chuyển tại quầy EMS trong Lãnh sự. Hộ chiếu mới của Quý vị sẽ được gửi kèm theo bất kể giấy tờ gốc nào quý vị đã nộp về địa chỉ Quý vị cung cấp cho EMS.

THÔNG TIN THÊM / GIẢI ĐÁP THẮC MẮC

Vui lòng đợi đến khi hồ sơ của Quý vị hiện là “Đã Giao” trên hệ thống của đơn vị chuyển phát trước khi liên hệ với Đại sứ quán hoặc Tổng Lãnh sự quán để kiểm tra tình trạng.  Nếu không trả đủ phí 2 chiều giao/nhận, Quý vị sẽ phải đến Đại sứ quán hoặc Lãnh sự quán để trực tiếp nhận hộ chiếu mới.

Quý vị có thể kiểm tra tình trạng của hồ sơ gia hạn bằng đơn DS-82 bằng cách truy cập trang web của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Tình trạng hồ sơ gia hạn hộ chiếu Hoa Kỳ trực tuyến.

Liên hệ với chúng tôi

Đặt câu hỏi: Nhấp vào đây

Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội
Bộ phận Lãnh sự,
Tòa nhà Vườn Hồng (Rose Garden)
Lầu 2, 170 Ngọc Khánh
Hà Nội, Việt Nam
Địa chỉ gửi thư:
Bộ phận Lãnh sự
Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội
Số 7 Láng Hạ, Hà Nội, Việt Nam

Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại TP.HCM
Số 4 Lê Duẩn, Quận 1
TP.HCM, Việt Nam