Phái đoàn doanh nghiệp đến Florida thu được nhiều kết quả

Phái đoàn doanh nghiệp tham dự Triển lãm Quốc tế về ngành nhựa

Cô Đoàn Thị Minh Vân, Chuyên viên Thương mại thuộc Thương vụ Hoa Kỳ (USCS) tại Thành phố Hồ Chí Minh đã dẫn phái đoàn doanh nghiệp gồm 38 đại biểu tham dự Triển lãm Quốc tế về ngành nhựa được diễn ra từ ngày 23 đến 27 tháng 3 tại Orlando, Florida. Phái đoàn đã tham dự hơn 50 buổi hội thảo được sắp xếp trước với các công ty của Hoa Kỳ. Kết quả đạt được đó là có rất nhiều giao dịch đang được đàm phán.

Chương trình người mua hàng quốc tế là nỗ lực của Thương vụ Hoa Kỳ trong việc đưa hàng nghìn người mua hàng quốc tế đến Hoa Kỳ, với mục tiêu kết nối các doanh nghiệp với nhà xuất khẩu Hoa Kỳ tham gia trưng bày tại các buổi triễn lãm về các ngành công nghiệp chủ chốt. Hàng năm, chương trình đạt được khoảng 1 tỷ đô la Mỹ trong việc xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ của Hoa Kỳ.