Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam xây tặng trường tiểu học cho tỉnh Bến Tre

Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam xây tặng trường tiểu học cho tỉnh Bến Tre