Flag

An official website of the United States government

Phát biểu của Phó Tổng thống Harris tại phiên thảo luận với những người tạo ra thay đổi tại Việt nam
9 Phút để đọc
Tháng Sáu 8, 2023

Dùng để đăng ngay
26/08/2021

Nhà riêng Đại sứ Hoa Kỳ
Hà Nội, Việt Nam

PHÓ TỔNG THỐNG: Cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin cảm ơn các bạn vì công việc mà các bạn đã và đang thực hiện tại Việt Nam thông qua USAID. Một trong những vai trò quan trọng mà chính phủ Hoa Kỳ tại một phái đoàn ngoại giao là hỗ trợ các nhà lãnh đạo như những người đang có mặt tại hội nghị bàn tròn hôm nay, bắt đầu công việc quan trọng là nâng cao tiếng nói và nâng đỡ tất cả các cộng đồng .

Vì vậy, tôi xin cảm ơn sự lãnh đạo của các bạn và tôi rất mong đợi đến phiên thảo luận của chúng ta.

Để mở đầu, tôi muốn nói về điều mà gần đây tôi thường chia sẻ, đó là tôi tin rằng chúng ta đang bước vào một kỷ nguyên mới trên toàn cầu với bằng nhiều con đường. Điều này đa phần được xác định bởi bản chất ngày càng rõ ràng của sự liên kết và phụ thuộc lẫn nhau giữa con người với con người [không nghe được]. Vì lẽ đó, tôi cho rằng sự liên kết và phụ thuộc lẫn nhau được dựa trên nền tảng là một số vấn đề, bao gồm vấn đề nhân quyền, vấn đề bình đẳng và vấn đề công bằng.

Trên tinh thần đó, tôi rất trông đợi buổi thảo luận này, đồng thời hiểu rằng một điều quan trọng trong kỷ nguyên mới hiện nay là chúng ta cần phải đương đầu với những thách thức mà mình đang đối mặt và phải làm điều đó trên tinh thần hợp tác. Chúng ta phải trao quyền cho các nhà lãnh đạo trong mọi lĩnh, bao gồm, theo lẽ đương nhiên, chính phủ và cả các nhà lãnh đạo cộng đồng, lãnh đạo doanh nghiệp, lãnh đạo xã hội dân sự, nếu như chúng ta muốn tối đa hóa các nguồn lực hiện có nhằm mục đích trao quyền cho tất cả mọi người.

Bên cạnh đó, chúng tôi đã chứng kiến nhiều ví dụ tuyệt vời trong công tác này ở Việt Nam: Các cơ quan chính phủ cùng với Trung tâm Sống và Học tập vì Môi trường và Cộng đồng hỗ trợ xóa đói giảm nghèo. Bộ Y tế và tổ chức IT’S T TIME đã giúp soạn thảo luật về quyền của người chuyển giới. Các tổ chức về khuyết tật và tổ chức dựa trên cộng đồng [không nghe được] đã phối hợp với chính quyền địa phương để cung cấp các dịch vụ sức khỏe tâm thần và dịch vụ xã hội. Đồng thời, các ban cố vấn cộng đồng với việc mở rộng lựa chọn chăm sóc sức khỏe trên toàn quốc. Tôi biết rằng các nhà lãnh đạo ở đây còn làm việc nhằm trao quyền cho phụ nữ, như bà Ann Marie vừa đề cập.

Tuy nhiên, vẫn còn nhiều việc phải làm, và nhiều việc hơn nữa đang chờ chúng ta phía trước. Trong khi thực hiện những công việc đó và xác định những công việc cần phải hoàn thành, điều quan trọng là các bạn biết rằng các bạn không hề đơn độc, rằng với tư cách là một xã hội, một cộng đồng – một cộng đồng toàn cầu, sẽ luôn có sự hỗ trợ để bạn thực hiện công việc hết sức can đảm mà bạn đang làm và chúng tôi hoan nghênh các bạn vì những việc các bạn đang làm.

Tất nhiên, điều quan trọng là, vì câu chuyện của chúng ta liên quan đến công tác vận động, chúng ta phải nhìn nhận rằng người khuyết tật cần có khả năng tiếp cận đầy đủ. Đó là điều mà chúng tôi vẫn đang nỗ lực để đạt được tại Hoa Kỳ. [Không nghe được] nhằm mục đích cho phép mọi người dân được phát huy hết tiềm năng của họ.

Người chuyển giới xứng đáng và cần được tiếp cận bình đẳng với các dịch vụ chăm sóc y tế. Đây là một vấn đề mà chúng tôi vẫn phải đối mặt ở Hoa Kỳ, và tôi biết rằng vấn đề này cũng đang hiện diện ở Việt Nam. Chúng tôi sẽ cùng hợp tác và hỗ trợ các bạn và công việc mà các bạn đang làm liên quan đến vấn đề đó.

Phụ nữ cần được hưởng một cuộc sống không phải chịu bạo lực trên cơ sở giới. Tôi xin nhắc lại một lần nữa, đây là chân lý phổ quát. Tất cả chúng ta, dù thuộc giới tính nào, phải đảm bảo rằng phụ nữ được sống một cuộc sống không phải chịu bạo lực.

Dĩ nhiên, sự thành công trên quy mô toàn xã hội đòi hỏi phải trao quyền cho người dân và đảm bảo sự tham gia đầy đủ của [không nghe được]. Một xã hội phát triển vững mạnh nhất khi mọi người dân đều có thể góp phần. Một xã hội trở nên yếu hơn khi bất kể một ai bị tước bỏ cơ hội tham gia vào đó. Đó là tinh thần mà tôi tin rằng đã kết nối chúng ta lại ngày hôm nay.

Tôi muốn tuyên bố rằng Hoa Kỳ, đặc biệt là thông qua sự hợp tác của chúng tôi với USAID, tự hào được hỗ trợ công tác vận động và sự lãnh đạo được thể hiện bởi những nhà lãnh đạo có mặt tại phiên thảo luận hôm nay.

Xin cảm ơn tất cả các bạn. Tôi rất mong đợi cuộc thảo luận của chúng ta.

HẾT