Flag

An official website of the United States government

Phát biểu của Phó Tổng thống Harris tại Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương
4 Phút để đọc
Tháng Tám 26, 2021

Dùng để đăng ngay
26/08/2021

Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương
Hà Nội, Việt Nam

PHÓ TỔNG THỐNG: Trước hết, tôi muốn gửi lời cảm ơn phía Việt Nam – Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương, vì rõ ràng là việc này cần rất nhiều nỗ lực. Như tôi đã đề cập, Hoa Kỳ rất cảm kích sự hỗ trợ của nhân dân Việt Nam đối với Hoa Kỳ khi chúng tôi đang cần sự trợ giúp trong giai đoạn đầu của đại dịch vào khoảng tháng 4 năm 2020. Khi chúng tôi cần hỗ trợ thiết bị bảo hộ cá nhân (PPE), Việt Nam đã gửi cho Hoa Kỳ những thiết bị này.

Chúng tôi đã cung cấp 5 triệu liều và bây giờ chuyển đến Việt Nam thêm 1 triệu liều, tổng cộng là 6 triệu liều vắc-xin. Đây có lẽ là một trong những thách thức – nếu không muốn nói là thách thức lớn nhất mà Việt Nam đang phải đối mặt.

Đây là một khoản viện trợ không kèm theo bất kỳ điều kiện ràng buộc nào và được cung cấp hoàn toàn miễn phí. Khoản viện trợ này thể hiện sự ủng hộ của Hoa Kỳ đối với đất nước và người dân Việt Nam. Số lượng vắc-xin này nằm ngoài số lượng 500 triệu liều mà Tổng thống Biden đã cam kết phân phối trên toàn thế giới. Đây rõ ràng là điều đúng đắn cần phải làm về mặt đạo đức. Và rõ ràng đây cũng là một vấn đề sức khỏe công cộng, đồng thời thực sự minh chứng cho tầm quan trọng của các mối quan hệ và quan hệ đối tác của Hoa Kỳ trên toàn thế giới khi phải đối phó với cuộc khủng hoảng y tế toàn cầu này.

Vì vậy, chúng tôi rất tự hào khi thấy các lô vắc-xin đã được giao thành công đến đây và sẽ được dùng để tiêm cho người dân Việt Nam.

HẾT