20190227-Trump_Kim-2nd-meeting

Tổng thống Donald J. Trump và Chủ tịch Kim Jong Un nói chuyện về cuộc họp thượng đỉnh lần thứ hai của họ tại Khách sạn Sofitel Legend Metropole Hà Nội, ngày 27/2/2019. (Ảnh của Nhà Trắng do Shealah Craighead chụp)

Tổng thống Donald J. Trump và Chủ tịch Kim Jong Un nói chuyện về cuộc họp thượng đỉnh lần thứ hai của họ tại Khách sạn Sofitel Legend Metropole Hà Nội, ngày 27/2/2019. (Ảnh của Nhà Trắng do Shealah Craighead chụp)