Phòng Lãnh sự – Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội sẽ đóng cửa các dịch vụ thông thường từ ngày 7 đến ngày 17 tháng 10 năm 2019.

Phòng Lãnh sự – Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội sẽ đóng cửa các dịch vụ thông thường từ ngày 7 đến ngày 17 tháng 10 năm 2019 để sửa chữa và nâng cấp văn phòng.

Dịch vụ Công dân Hoa Kỳ: Trong thời gian này, Bộ phận Dịch vụ Công dân Hoa Kỳ tại Hà Nội sẽ chỉ cung cấp những dịch vụ khẩn cấp liên quan đến tính mạng của công dân Hoa Kỳ. Các dịch vụ thông thường như gia hạn hộ chiếu, xin cấp giấy Chứng sinh Lãnh sự, và dịch vụ công chứng không được coi là dịch vụ khẩn cấp và và cần phải được xử lý qua hệ thống đặt hẹn trên mạng bắt đầu từ ngày 18 Tháng 10. Nếu bạn có vấn đề khẩn cấp liên quan đến tính mạng, xin liên hệ (024) 3850-5000 nếu gọi từ Việt Nam  hoặc (84-24) 3850-5000 từ Hoa Kỳ. Để biết thêm thông tin, xin liên hệ với chúng tôi tại đây.

Thị thực Không định cư: Chúng tôi sẽ đóng cửa không phỏng vấn đối với Thị thực Không định cư từ ngày 7 đến ngày 17 tháng 10 năm 2019. Chúng tôi vẫn xử lý thị thực làm mới theo đường bưu điện và thị thực Ngoại giao/Công vụ trong thời gian này. Nếu quý vị cần thị thực đi Hoa Kỳ trong thời gian sắp tới, xin vui lòng lên kế hoạch sớm và đặt lịch hẹn phỏng vấn trước ngày 4 tháng 10. Để biết thêm thông tin chi tiết về quá trình nộp đơn xin thị thực, xin xem tại đây: http://www.ustraveldocs.com/vn.

Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại thành phố Hồ Chí Minh vẫn hoạt động bình thường. Phòng Lãnh sự – Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội sẽ hoạt động bình thường trở lại vào ngày 18 tháng 10 năm 2019. Chúng tôi xin lỗi về việc gián đoạn này.