Flag

An official website of the United States government

Phòng Lãnh sự tại TP.HCM Giới hạn Số lượng Lịch hẹn
2 Phút để đọc
Tháng Năm 7, 2021

Trước tình hình COVID-19 hiện tại ở Việt Nam, Phòng Lãnh sự của Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại TP.HCM sẽ giới hạn số lượng khách và đương đơn vào Lãnh sự quán Hoa Kỳ. Vì vậy, một số lịch hẹn của Bộ phận Dịch vụ Công dân Hoa Kỳ (ACS), Thị thực Định cư (IV), và Thị thực Không Định cư (NIV) sẽ bị hủy. Các đương đơn bị hủy lịch hẹn sẽ nhận được thông báo bằng e-mail với thông tin hướng dẫn đặt lại lịch hẹn.

Chúng tôi xin chân thành cáo lỗi.