Phỏng vấn cho thị thực du học? Hãy là chính mình.

“Không có câu trả lời ‘mẫu’ nào cho các câu hỏi phỏng vấn”, một viên chức Lãnh sự đã nói như vậy với gần 100 sinh viên, phụ huynh và chuyên viên tư vấn du học tại Trung tâm Hoa Kỳ ngày 30 tháng 6.  Viên chức muốn biết đúng lai lịch, sở thích, và động lực của mỗi sinh viên tương lai.  Khi phỏng vấn, các sinh viên nên trình bày kế hoạch học tập nghiêm túc – có ý nghĩa với bản thân các sinh viên.  Để có thêm thông tin về du học tại Hoa Kỳ, vui lòng xem tại EducationUSA hoặc StudyintheStates.