Flag

An official website of the United States government

Chính sách bảo mật thông tin

Chúng tôi cam kết bảo mật thông tin cá nhân của người dùng truy cập. Chúng tôi không thu thập thông tin cá nhân nào (PII) khi bạn truy cập trang web trừ trường hợp bạn tự nguyện cung cấp thông tin đó.

Chúng tôi sẽ xử lý thông tin truy cập như sau: Trong khi truy cập, nếu bạn chỉ duyệt qua trang web, đọc các trang hoặc tải xuống thông tin, chúng tôi sẽ tự động thu thập và lưu trữ một số thông tin nhất định về lượt truy cập của bạn để sử dụng cho mục đích bảo mật và quản lý trang web. Chúng tôi sử dụng phần mềm đo lường Google Analytics để thu thập và phân tích thông tin này vì nó giúp chúng tôi thiết kế trang web của mình tốt hơn phù hợp với nhu cầu của bạn. Chúng tôi cũng có thể tự động thu thập thông tin về nội dung trang web mà bạn xem trong trường hợp có mối đe dọa về vi-rút hoặc bảo mật đã biết. Thông tin này không thuộc thông tin cá nhân của bạn.

Chúng tôi tự động thu thập và lưu trữ thông tin liên quan đến lượt truy cập của bạn như sau:

Miền Internet (ví dụ: “xcompany.com” nếu bạn sử dụng tài khoản truy cập Internet riêng hoặc “yourschool.edu” nếu bạn kết nối từ miền của trường đại học);

Địa chỉ IP của bạn (địa chỉ IP là một số được gán tự động cho máy tính của bạn bất cứ khi nào bạn lướt Web) mà từ đó bạn truy cập trang web của chúng tôi.

Loại trình duyệt và hệ điều hành được sử dụng để truy cập trang web;

Ngày và giờ bạn truy cập trang web;

Các trang bạn truy cập;

Tên người dùng của bạn, nếu nó được sử dụng để đăng nhập vào trang web; và

Địa chỉ của trang web bạn liên kết đến trang web của chúng.

Chúng tôi sử dụng thông tin này để hỗ trợ làm cho trang web của mình hữu ích hơn cho khách truy cập, nhằm tìm hiểu về số lượng khách truy cập vào trang web và loại công nghệ mà khách truy cập sử dụng.

Bảo mật thông tin 

Chúng tôi thực hiện các biện pháp phòng ngừa để duy trì tính bảo mật, tính bảo mật và tính toàn vẹn của thông tin mà chúng tôi thu thập theo chỉ dẫn của Đạo luật Quyền riêng tư năm 1974, Đạo luật Chính phủ Điện tử năm 2002 và Đạo luật Hồ sơ Liên bang. Các biện pháp như vậy bao gồm các biện pháp kiểm soát truy cập được thiết kế để hạn chế quyền truy cập vào thông tin đối với những người cần nó. Chúng tôi cũng sử dụng nhiều công nghệ bảo mật khác nhau để bảo vệ thông tin được lưu trữ trên hệ thống của mình và chúng tôi thường xuyên kiểm tra các biện pháp bảo mật của mình để đảm bảo rằng chúng vẫn hoạt động và hiệu quả.

Chúng tôi giữ các nhà thầu của mình và các nhà cung cấp bên thứ ba khác tuân theo cùng tiêu chuẩn cao mà chúng tôi sử dụng để đảm bảo tính bảo mật, tính bảo mật và tính toàn vẹn của thông tin cá nhân mà họ có thể có quyền truy cập trong quá trình hoàn thành công việc thay mặt cho Bộ.

Thông tin người truy cập tự nguyện cung cấp

Chúng tôi không thu nhập thông tin nhận dạng cá nhân trừ khi bạn tự nguyên cung cấp thông tin đó. Nếu bạn cung cấp thông tin cá nhân (ví dụ, bằng cách gửi e-mail, điền biểu mẫu và gửi qua trang web), chúng tôi chỉ sử dụng để phản hồi tin nhắn, cung cấp thông tin, cũng như các dịch vụ mà bạn yêu cầu.  Gửi thông tin tự nguyện cấu thành sự đồng ý của bạn với việc sử dụng thông tin cho mục đích đã nêu. Nếu bạn chọn không cung cấp một số thông tin nhất định, chúng tôi có thể không hoàn thành được dịch vụ được yêu cầu. Khi chúng tôi yêu cầu thông tin từ bạn, chúng tôi sẽ giải thích lý do tại sao chúng tôi cần thông tin đó và cách chúng tôi sẽ sử dụng thông tin đó trong một “Thông báo về Quyền riêng tư” riêng. Chúng tôi không thu thập hoặc sử dụng thông tin cho mục đích tiếp thị thương mại.

Nếu bạn gửi thư điện tử cho chúng tôi 

Nhiều chương trình và trang web của chúng tôi cho phép bạn gửi email cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ sử dụng thông tin bạn cung cấp để trả lời yêu cầu của bạn và sẽ chỉ gửi cho bạn thông tin chung qua email. Lưu ý rằng email không phải phương thức hoàn toàn an toàn. Do đó, chúng tôi khuyên bạn không nên gửi dữ liệu cá nhân nhạy cảm (chẳng hạn như số An sinh xã hội) cho chúng tôi qua email. Nếu thông tin liên lạc qua email dự định của bạn rất nhạy cảm hoặc bao gồm thông tin như tài khoản ngân hàng, thẻ tín dụng hoặc số An sinh xã hội, thay vào đó, bạn nên gửi bằng thư Hoa Kỳ. Một giải pháp thay thế khác có thể là gửi dữ liệu qua một trang web an toàn (nếu có).

Thư điện tử có thể được coi là hồ sơ Liên bang nếu chúng đáp ứng định nghĩa về hồ sơ trong Đạo luật Hồ sơ Liên bang (44 U.S.C. 3101 et seq.). Điều này có nghĩa là các email bạn gửi cho chúng tôi sẽ được lưu giữ và duy trì trong các khoảng thời gian khác nhau nếu những email đó đáp ứng định nghĩa của hồ sơ Liên bang. Thông điệp điện tử không phải là bản ghi sẽ bị xóa khi không còn cần thiết.

Cách thức sử dụng thông tin 

Thông tin chúng tôi thu thập được sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau. Chúng tôi cố gắng làm rõ cách thông tin được sử dụng tại thời điểm thu thập thông tin, để người dùng có thể tự quyết định xem họ có muốn cung cấp hay không.

Chia sẻ thông tin 

Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin của bạn với một cơ quan chính phủ khác nếu yêu cầu của bạn liên quan đến cơ quan đó. Trong những trường hợp hạn chế như phản hồi yêu cầu từ Quốc hội hay các cá nhân, luật pháp có thể yêu cầu chúng tôi tiết lộ thông tin của bạn. Trước khi bạn gửi thông tin cá nhân, ví dụ như gửi qua biểu mẫu trực tuyến, bạn sẽ được tư vấn về mục đích và cách thức sử dụng thông tin.

Bạn có thể tìm hiểu thêm về cách chúng tôi chia sẻ thông tin trên trang Thông báo về Hệ thống Hồ sơ theo Đạo luật Quyền riêng tư (Privacy Act Systems of Records Notices).

Lưu giữ thông tin 

Chúng tôi hủy thông tin khi mục đích cung cấp thông tin đó đã được hoàn thành, trừ khi chúng tôi bắt buộc phải lưu giữ thông tin đó lâu hơn theo quy định hoặc theo chính sách chính thức. Thông tin gửi bằng điện tử được duy trì và tiêu hủy theo các nguyên tắc của Đạo luật Hồ sơ Liên bang và các quy định cũng như lịch trình hồ sơ được Cục Quản lý Hồ sơ và Lưu trữ Quốc gia phê duyệt. Trong một số trường hợp, thông tin gửi cho chúng tôi có thể trở thành hồ sơ của cơ quan và do đó, có thể phải tuân theo yêu cầu của Đạo luật Tự do Thông tin (FOIA).

Phân tích dữ liệu 

Chúng tôi sử dụng phân thức dữ liệu, phương pháp khoa học phân tích dữ liệu thô, để cải thiện trang web dựa trên cách thức người dùng sử dụng.

Chương trình phân tích dữ liệu chính được sử dụng là Chương trình phân tích kỹ thuật số (DAP), tài khoản Google Analytics hợp nhất được tạo cho chính phủ liên bang. Chương trình này nhằm mục đích cải thiện trải nghiệm của người dùng và giúp các cơ quan chính phủ hiểu cách mọi người tìm, truy cập và sử dụng các dịch vụ của chính phủ trực tuyến.

Cả chúng tôi và Google đều không có quyền truy cập vào các chi tiết cụ thể trong mỗi lượt truy cập trang web. Nhân viên của chúng tôi chỉ có thể xem dữ liệu tổng hợp từ tất cả người dùng trong một khoảng thời gian cụ thể. Chúng tôi có thể chia sẻ dữ liệu tổng hợp với các đối tác của mình để giúp cải thiện trải nghiệm của khách truy cập. Tuy nhiên, không có dữ liệu nào của chính phủ liên bang được theo dõi như một phần của Chương trình phân tích kỹ thuật số (DAP) được chia sẻ với các đối tác quảng cáo doanh nghiệp của Google. Chương trình không có bất kỳ quy trình nào để thu thập thông tin cá nhân và các cơ quan không thể chuyển bất kỳ thông tin cá nhân nào vào tài khoản của chương trình. Ngoài ra, mã của chương trình ẩn danh địa chỉ IP tại thời điểm có sẵn sớm nhất và địa chỉ IP ban đầu không được lưu trữ tại bất kỳ thời điểm nào.

Vào ngày 8 tháng 11 năm 2016, Văn phòng Quản lý và Ngân sách (OMB) đã phát hành một bản ghi nhớ về Chính sách dành cho các Dịch vụ Kỹ thuật số và Trang web Công cộng của Cơ quan Liên bang , yêu cầu các cơ quan liên bang thuộc chi nhánh hành pháp triển khai mã JavaScript của Chương trình Phân tích Kỹ thuật số trên tất cả các trang web liên bang công khai. Khách truy cập vào trang web của chúng tôi có thể có được thông tin tổng hợp được thu thập khi họ truy cập trang web và được chúng tôi sử dụng để nâng cao trải nghiệm khách hàng.

Để biết thêm thông tin chi tiết về Chương trình phân tích kỹ thuật số (DAP), vui lòng liên hệ địa chỉ dap@support.digitalgov.gov.

Các trang mạng và các ứng dụng của bên thứ ba 

Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ duy trì các trang hoặc tài khoản chính thức trên một số trang web của bên thứ ba, bao gồm cả phương tiện truyền thông xã hội, để tương tác tốt hơn với công chúng Mỹ và các cử tri nước ngoài nhằm nâng cao nhận thức về các hoạt động, sự kiện, tin tức và thông tin.

Hoạt động của bạn trên các trang web của bên thứ ba này được điều chỉnh bởi chính sách bảo mật và quyền riêng tư của các trang web bên thứ ba. Chúng tôi không sử dụng các trang web của bên thứ ba để thu thập và thu thập thông tin cá nhân. Người dùng trang web của bên thứ ba thường chia sẻ thông tin với công chúng, cộng đồng người dùng và/hoặc bên thứ ba điều hành trang web của bên thứ ba. Bạn nên xem lại các chính sách bảo mật của các trang web bên thứ ba trước khi sử dụng chúng để đảm bảo rằng bạn hiểu cách thông tin của bạn có thể được sử dụng. Đồng thời, bạn nên điều chỉnh cài đặt bảo mật trên tài khoản của mình trên bất kỳ trang web của bên thứ ba nào để phù hợp với sở thích của bạn.

Chúng tôi liên tục sử dụng khảo sát trực tuyến Chỉ số hài lòng của khách hàng Mỹ (ACSI) của Kết quả ForeSee (ForeSee Results) để thu thập phản hồi và dữ liệu về sự hài lòng của khách truy cập đối với trang web state.gov. Khảo sát này là tùy chọn và không thu thập thông tin cá nhân. Chúng tôi có thể sử dụng các khảo sát trong thời gian giới hạn khác cho các mục đích cụ thể và sẽ được giải thích tại thời điểm chúng được đăng.

Dịch vụ GovDelivery 

Văn phòng Quan hệ Công chúng Toàn cầu (GPA) của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ sử dụng dịch vụ GovDelivery để gửi các bản tin email cho người dùng tự đăng ký. Văn phòng Nền tảng Web Toàn cầu (Office of Global Web Platforms) của GPA đóng vai trò là đại lý điều hành cho Dịch vụ GovDelivery của Bộ và kiểm soát ai tại Bộ có quyền truy cập để gửi bản tin email, tạo hoặc xóa chủ đề.

GovDelivery là một hệ thống quản lý đăng ký e-mail dựa trên web cho phép một thành viên của công chúng (người dùng) đăng ký nhận tin tức và thông tin trên www.state.gov.  Người dùng GovDelivery chọn các chủ đề cụ thể mà họ quan tâm. Bất cứ khi nào Bộ cung cấp thông tin về chủ đề đó, người dùng đã đăng ký chủ đề đó sẽ nhận được email. Hồ sơ đăng ký của người dùng bao gồm địa chỉ email của họ và các chủ đề họ muốn nhận thông tin cập nhật qua email. Người dùng có thể tùy chỉnh và quản lý hồ sơ đăng ký của họ để nhận chính xác các loại thông tin họ muốn và họ có thể hủy đăng ký của mình bất kỳ lúc nào.

Người dùng tham gia hệ thống GovDelivery của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cần được bảo vệ quyền riêng tư khi tương tác với Bộ. Chúng tôi sẽ chỉ sử dụng địa chỉ email do người dùng cung cấp để gửi các email liên quan đến các chủ đề do người dùng lựa chọn trong hệ thống GovDelivery. Chúng tôi sẽ không sử dụng dịch vụ GovDelivery để: 1) gửi email không liên quan đến các chủ đề do người dùng chọn; 2) tích cực tìm kiếm thông tin nhận dạng cá nhân; và 3) tìm kiếm hoặc bằng thông tin nhận dạng cá nhân mà không có sự từ bỏ từ Văn phòng Quyền riêng tư của chúng tôi. Trong phạm vi người dùng đăng hoặc gửi thông tin nhận dạng cá nhân đến hệ thống GovDelivery của Bộ, chúng tôi sẽ sử dụng số tiền tối thiểu cần thiết để hoàn thành mục đích được cho phép theo luật, lệnh hành pháp hoặc quy định.

Cả Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ và GovDelivery đều không được chia sẻ hồ sơ đăng ký của người dùng (bao gồm cả địa chỉ email) mà không có sự cho phép từ Văn phòng Quyền riêng tư.

Thông tin được thu thập cho việc theo dõi và tùy chỉnh (Cookies)

“Cookie” là các đoạn văn bản nhỏ được sử dụng trong suốt thời gian của một phiên (cookie phiên) hoặc được lưu trên ổ cứng của người dùng để nhận dạng người dùng đó hoặc thông tin về người dùng đó vào lần tiếp theo họ đăng nhập vào một trang web (cookie liên tục). Nếu bạn không muốn cookie phiên hoặc cookie liên tục được lưu trữ trên máy của mình, bạn có thể tắt cookie trong trình duyệt. Bạn vẫn sẽ có quyền truy cập vào tất cả thông tin và tài nguyên tại các trang web của chúng tôi, nhưng việc tắt cookie có thể ảnh hưởng đến hoạt động của một số trang web. Xin lưu ý rằng việc tắt cookie trong trình duyệt của bạn cũng sẽ ảnh hưởng đến việc sử dụng cookie tại tất cả các trang web khác mà bạn truy cập.

Tương tác trực tuyến với trẻ em 

Trang web này có thể cung cấp nội dung giáo dục cho trẻ em dưới 13 tuổi. Nếu một trang web của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ có ý định thu thập thông tin về trẻ em dưới 13 tuổi, chúng tôi sẽ cung cấp thông tin và hướng dẫn phù hợp với Đạo luật bảo vệ quyền riêng tư của trẻ em trên mạng (Children’s Online Privacy Protection Act). Trang web sẽ chỉ định chính xác thông tin sẽ được sử dụng cho mục đích gì, ai sẽ xem thông tin đó và thông tin đó sẽ được lưu giữ trong bao lâu.

Truy cập các trang web khác

Trang web này có thể có liên kết đến các trang web của các cơ quan liên bang khác, cơ quan quốc tế, tổ chức tư nhân và một số tổ chức thương mại. Khi bạn truy cập một trang web không phải của chúng tôi, bạn phải tuân theo các chính sách bảo mật và quyền riêng tư của trang web mới. Bạn nên đọc chính sách bảo mật của bất kỳ trang web nào mà bạn truy cập. Chúng tôi không kiểm soát hoặc đảm bảo tính chính xác, phù hợp, kịp thời hoặc đầy đủ của thông tin có trong một trang web được liên kết. Đồng thời, chúng tôi cũng không xác nhận các tổ chức hoặc cá nhân duy trì các trang web liên kết, bất kỳ quan điểm nào họ thể hiện hoặc bất kỳ sản phẩm/dịch vụ nào họ cung cấp.

Thông tin liên hệ 

Chúng tôi hoan nghênh phản hồi nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến chính sách bảo mật của hoặc cách thức sử dụng thông tin. Bạn có thể truy cập tài liệu tuân thủ quyền riêng tư, Đánh giá tác động quyền riêng tư (PIA) và Hệ thống thông báo hồ sơ (SORN), tại trang web www.state.gov/privacy.

Để biết thêm thông tin về Chính sách quyền riêng tư, vui lòng liên hệ với Văn phòng quyền riêng tư (Privacy Office) tại privacy@state.gov  hoặc gửi thư cho chúng tôi theo địa chỉ:

Văn phòng Dịch vụ Thông tin Toàn cầu (Office of Global Information Services)

Văn phòng Bảo mật – A/GIS/PRV (Privacy Office – A/GIS/PRV)

Nhà nước Phụ lục 9 (State Annex 9)

Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ

Washington DC 20006

Cập nhật tháng 6 năm 2020