Thượng nghị sĩ John McCain thăm tàu USS John S. McCain tại Việt Nam

Thượng nghị sĩ John McCain thăm tàu USS John S. McCain tại Việt Nam

Thượng nghị sĩ John McCain thăm tàu USS John S. McCain tại Việt Nam