Chương trình Học bổng Giáo viên Xuất sắc Fulbright năm học 2017

Thông cáo báo chí

Hà Nội, 6/9/2016 – Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam thông báo tìm ứng viên xuất sắc cho Chương trình Học bổng Giáo viên Xuất sắc Fulbright năm học 2017.

Chương trình cử các giáo viên Việt Nam sang Hoa Kỳ và cung cấp cơ hội nghiên cứu những chủ đề đặc thù hay các điểm mạnh trong hệ thống trường học Hoa Kỳ. Ứng viên cũng có cơ hội được tiếp cận hệ thống giáo dục Hoa Kỳ. Ứng viên thành công sẽ được cử đến một trường đại học về giáo dục và học tối đa 02 môn học, tiến hành 01 đề cương nghiên cứu, dự giờ/đồng giảng/hướng dẫn các lớp học cho giáo viên và học sinh Hoa Kỳ tại các trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông địa phương, đồng thời tham gia các hoạt động giảng dạy khác.

Chương trình Fulbright Việt Nam phối hợp đề cử tối đa 6 ứng viên từ Việt Nam. Dự kiến sẽ có 02 suất tài trợ được trao.

Để biết thêm chi tiết về điều kiện dự tuyển, tài trợ và quy trình nộp hồ sơ, vui lòng truy cập trang web hoặc liên hệ cô Vũ Thị Dịu, Trợ lý Chương trình qua điện thoại (04) 3850-5000 (Máy lẻ 6033), hoặc email.

Chỉ những hồ sơ trực tuyến nộp với đầy đủ các giấy tờ yêu cầu mới được xét duyệt. Truy cập hồ sơ trực tuyến tại website.

Hạn nộp hồ sơ: Trước 17:00 (giờ Việt Nam), thứ Hai, 31/10/2016.

(Hết thông cáo)