Thông cáo về cuộc gặp của Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ James Mattis với Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam Ngô Xuân Lịch

cuộc gặp của Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ James Mattis với Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam Ngô Xuân Lịch

Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ James Mattis đã gặp Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam Ngô Xuân Lịch nhằm thảo luận về mối quan hệ quốc phòng đang trên đà phát triển giữa Hoa Kỳ và Việt Nam và các thách thức an ninh khu vực

Hai bộ trưởng đã nhất trí về các hành động nhằm làm sâu sắc thêm quan hệ hợp tác về quốc phòng, bao gồm việc trong năm tới, Việt Nam sẽ lần đầu tiên đón một tàu sân bay Hoa Kỳ tới thăm, mở rộng hợp tác hải quân và tăng cường chia sẻ thông tin. Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ đã nêu bật sự hợp tác mạnh mẽ trong hoạt động gìn giữ hoà bình, hỗ trợ nhân đạo, và hợp tác về Cảnh sát biển, bao gồm việc bàn giao cho Việt Nam một tàu vốn thuộc biên chế Tuần duyên Hoa Kỳ nhằm nâng cao năng lực thực thi luật hàng hải của Việt Nam.

Hai nhà lãnh đạo đã nhất trí rằng một mối quan hệ quốc phòng mạnh mẽ giữa Hoa Kỳ và Việt Nam thúc đẩy an ninh khu vực và toàn cầu. Mối quan hệ này dựa trên sự tôn trọng lẫn nhau và lợi ích chung, bao gồm tự do hàng hải tại Biển Đông và toàn cầu; tôn trọng luật pháp quốc tế; và công nhận chủ quyền quốc gia. Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ hoan nghênh sự tham gia của Việt Nam và việc Việt Nam có vai trò lãnh đạo ngày càng tăng tại khu vực Châu Á – Thái Bình Dương.