Đại sứ quán Hoa Kỳ công bố đội chiến thắng trong cuộc thi “Khởi nghiệp vì Môi trường”

Đại sứ quán Hoa Kỳ công bố đội chiến thắng trong cuộc thi “Khởi nghiệp vì Môi trường”

Đại sứ quán Hoa Kỳ công bố đội chiến thắng trong cuộc thi “Khởi nghiệp vì Môi trường”