Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Sullivan gặp gỡ Trưởng Ban Đối ngoại Đảng Cộng sản Việt Nam Hoàng Bình Quân

Thông tin dành cho Báo chí
Văn phòng Phát ngôn viên
Washington, DC
11/ 9/2017

Vào ngày 11/9, Thứ trưởng Ngoại giao John Sullivan đã gặp gỡ Trưởng Ban Đối ngoại Đảng Cộng sản Việt Nam Hoàng Bình Quân để thảo luận về một loạt các vấn đề song phương và khu vực. Thứ trưởng và Trưởng ban Đối ngoại đã khẳng định tương lai tươi sáng cho Quan hệ đối tác Toàn diện giữa Hoa Kỳ và Việt Nam và tiếp tục hợp tác để đảm bảo hòa bình, ổn định và thịnh vượng ở khu vực Châu Á Thái Bình Dương.