Tuyên bố của Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Ted Osius

Tuyên bố của Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Ted Osius | Đại sứ quán và Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Việt Nam

Tuyên bố của Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Ted Osius

Ngày 12 tháng 10 năm 2016 Tôi quan ngại sâu sắc về các hành động gần đây chống lại các nhà hoạt động nhân quyền ôn hòa, trong đó có vụ bắt giữ blogger Nguyễn Ngọc Như Quỳnh (còn được biết đến là Mẹ Nấm) vào ngày 10 tháng 10, quyết định của tòa án … Đọc tiếp Tuyên bố của Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Ted Osius