Chuẩn Đô đốc Jon Kreitz, Phó Giám đốc Cơ quan Tìm kiếm Tù binh và Người mất tích thuộc Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ (DPAA) phát biểu tại lễ kỷ niệm 30 năm hợp

Chuẩn Đô đốc Jon Kreitz, Phó Giám đốc Cơ quan Tìm kiếm Tù binh và Người mất tích thuộc Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ (DPAA) phát biểu tại lễ kỷ niệm 30 năm hợp tác giữa Hoa Kỳ và Việt Nam về tìm kiếm người Mỹ mất tích trong chiến tranh.

Chuẩn Đô đốc Jon Kreitz, Phó Giám đốc Cơ quan Tìm kiếm Tù binh và Người mất tích thuộc Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ (DPAA) phát biểu tại lễ kỷ niệm 30 năm hợp tác giữa Hoa Kỳ và Việt Nam về tìm kiếm người Mỹ mất tích trong chiến tranh.